Päästötehokkuudella brändiarvoa ja kustannussäästöjä

Yrityksille yhteiskunnan väistämätön muuntuminen hiilineutraaliksi on mahdollisuus. Puhtaat teknologiat, tuotteet ja ratkaisut ovat voittajia hiilineutraalissa tulevaisuudessa, ja sellaiset yritykset, jotka muuntavat liiketoimintaansa vähähiiliseksi ajoissa, saavat parhaan mahdollisuuden hyötyä siitä.

päästösäästöt kuva

Päästötöntä liiketoimintaa ei vielä ole keksitty. Päästötehokkuus ja hiilineutraalius viittaavat toimintaan, jossa kasvihuonekaasujen nettopäästöt pienentyvät ja tavoitellaan nollapäästötilaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritys vähentää päästöjään merkittävästi, mutta koska niitä kuitenkin syntyy, jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan.

Hiilineutraaliuden tavoittelu on yrityksille ennen kaikkea pitkän tähtäimen strateginen päämäärä, joka saavutetaan asteittain. Oman toiminnan optimointi ja jatkuva parantaminen ovat keskeisiä toimintatapoja päästöjen vähentämisessä. Ne myös johtavat kohti uusia vähähiilisiä ratkaisuja, kun syntyvät säästöt voidaan sijoittaa uusien markkinoiden sekä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Jotta yritys pystyy asettamaan selkeät tavoitteet päästötehokkuudelle, sen tulee ymmärtää yhteisesti hyväksytyt periaatteet ja standardit sille, miten hiilijalanjälkeä voi mitata. Lisäksi sen tulee ymmärtää, mikä on kunnianhimoinen ja tavoiteltava päästötaso omassa toiminnassa. Esimerkiksi tieteellisten päästötavoitteiden menetelmän avulla yritys voi määritellä oman osuutensa globaaleista kokonaispäästöistä omalla sektorillaan tavoitteiden asettamisen pohjaksi.

Hiilikädenjälki kuvaa yrityksen positiivisia ympäristövaikutuksia.

Kustannussäästöjen lisäksi päästötehokkuuden tavoittelu hyödyttää ennen kaikkea yrityksen brändiä. Kun yritys pystyy läpinäkyvästi todentamaan saavuttamansa päästövähennykset ja osoittamaan, että saavutukset ovat parempia kuin kilpailijoilla, kertyy tästä merkittävää kilpailukykyetua.

Edelläkävijäyritykset menevät vielä pidemmälle ja luovat hiilikädenjälkeä asiakkailleen. Hiilikädenjälki kuvaa yrityksen positiivisia ympäristövaikutuksia. Kun yritys tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen, asiakas pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään. Yritys voi siis oman toimintansa kehittämisen ohella kasvattaa omaa hiilikädenjälkeään tuomalla aktiivisesti markkinoille uusia innovaatioita, tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, jotka luovat myönteisiä ympäristövaikutuksia niiden käytön aikana.

Aseta yrityksellesi kunnianhimoinen pitkän tähtäimen päästövähennystavoite.

Yhtenä esimerkkinä hiilikädenjäljestä on kaupan tarjoama kierrätyspalvelu, jolloin kauppa mahdollistaa asiakkailleen vähähiilisempien kierrätystuotteiden hankinnan. Toisaalta logistiikan optimointipalvelun kehittäjä luo hiilikädenjälkeä, kun hänen palvelunsa avulla rahtiyritys vähentää omaa polttoaineen kulutustaan. Hiilikädenjälkeä syntyy myös ruokahävikkisovelluksen kautta, kun sekä ruuan tuottaja että hävikkiruuan syöjä alentavat omaa jalanjälkeään sovellusta käyttämällä. Hiilikädenjälkeä voi kasvattaa myös vaikuttamalla muihin arvoketjun osiin. Alihankkijoille voidaan asettaa tiukat ympäristö- tai päästökriteerit, jolloin he joutuvat kiinnittämään enemmän huomioita oman toimintansa tehostamiseen ja näin alentavat omaa hiilijalanjälkeään.

Miten liikkeelle? Aseta yrityksellesi kunnianhimoinen pitkän tähtäimen päästövähennystavoite. Hyödynnä päästövähennysten tuomat säästöt uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Varmista, että tunnistatte oman hiilikädenjälkenne, jonka kautta yrityksesi voi tuoda brändissään positiiviset ympäristövaikutukset esille.

Kevään 2016 aikana Sitra julkaisee yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa artikkeleita, jotka käsittelevät yritysten muutosta kohti hiilineutraaliutta. Artikkelisarjan päättää kesäkuussa uusia puhtaita liiketoimintamahdollisuuksia käsittelevä kirjoitus.

Lisätietoja:

Jaana Pelkonen, Mira Salmi, Hanna-Leena Ottelin
Sitran Hiilineutraali teollisuus -tiimi

#hiilineutraali #ilmastobisnes