Byrokratian purku ja lupien sujuvoittaminen jäivät työryhmän esityksessä keskeneräisiksi

Ympäristöministeriön tänään julkaisema hallituksen esitysluonnos ei pura byrokratiaa tai sujuvoita lupaprosesseja riittävästi. Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan mukaan esityksessä on suuria puutteita. Sääntelyn selkeä keventäminen toteutuu lähinnä vain kaupan sijainnin ohjauksessa.

Keskuskauppakamarin lakiasiat-yksikköä vetävä varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen varatuomari Leena Linnainmaa 16. huhtikuuta Helsingissä.

Ympäristöministeriön työryhmän esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi on julkaistu tänään. Hallitusohjelman kirjaukset lupien sujuvoittamisesta ovat Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan mukaan jääneet toteutumatta. Työryhmän työ ei täytä sille asetettuja tavoitteita kuin osittain ja lopputuloksena on elinkeinoelämän näkökulmasta katsottuna pääosin kosmeettisia toimenpiteitä. Keskuskauppakamarin edustaja jätti työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen.

“Norminpurussa on epäonnistuttu, sillä juuri tämä työryhmä oli se, jonka piti sujuvoittaa lupabyrokratiaa. Yrityksillä seisovat miljardihankkeet lupabyrokratiassa, eikä työryhmän esitys tuo asiaan selkeää muutosta”, toteaa Linnainmaa.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa sitoudutaan norminpurkuun. Hallitusohjelman mukaan “sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus. Viranomaisten keskinäisen valitusten määrä minimoidaan esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä. Isojen teollisten hankkeiden osalta otetaan käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely ja rutiinilupa-asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn.”

Hallitusohjelman toteuttamiseksi ympäristöministeriö asetti lokakuussa 2015 “kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen” -työryhmän. Työryhmän toimeksiantoon kuului päätösprosessien lyhentäminen sekä ELY-keskuksien roolin muuttaminen neuvoa-antavaksi ja valitusoikeuden rajaaminen. Tavoitteena oli lyhentää ja sujuvoittaa rakentamisen sekä kaavoituksen päätösprosesseja.

Konkreettinen määräajat sisältävä palvelulupaus lupa- ja valitusprosesseista olisi Linnainmaan mukaan oivallinen ratkaisu nykyiseen lupien viivästymiseen ja takkuamiseen. Esitys ei kuitenkaan hallitusohjelmakirjauksesta huolimatta sisällä mitään palvelulupaukseen liittyvää.

Osittain toteutumatta jää myös työryhmän toimeksiantoon kuulunut ELY-keskuksien roolin muuttaminen neuvoa-antavaksi ja valitusoikeuden rajaaminen.

“Nykytilanteessa järjettömintä on, että viranomaiset valittavat toistensa antamista luvista ja käsittelyajat venyvät”, sanoo Linnainmaa.

Työryhmän tavoitteeksi oli asetettu rakentamisen ja kaavoituksen päätösprosessien lyhentäminen ja sujuvoittaminen. Konkreettiset toimenpiteet kuitenkin puuttuvat esityksestä.

“Hallitusohjelmassa on luvattu lupaprosessien kiirehtimismenettely isojen teollisten hankkeiden osalta. Sen käyttöönotosta ei näy jälkeäkään esityksessä, vaikka kansantaloutemme janoaa investointeja”, toteaa Linnainmaa.

Selkeimmin hallitusohjelman kirjauksia on toteutettu kaupan sijainnin ohjauksen osalta. Vähittäiskaupan suuryksikkörajan tuplaaminen 4 000 neliömetriin, enimmäismitoitusvaatimuksen rajaaminen keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle ja kaupan laatuluokituksesta luopuminen kaavoituksessa ovat omiaan lisäämään kaupan kilpailua ja palvelujen kehittämisen edellytyksiä.

“Hallituksen on jatkettava työryhmältä keskeneräiseksi jäänyttä työtä”, Linnainmaa vaatii. “Sujuvat lupaprosessit ovat elinehto sille, että investoinnit Suomeen käynnistyvät.”