Sote-uudistuksen mahdollistettava kilpailu

Hallituksen tänään julkistamat sote-linjaukset ovat Keskuskauppakamarin mukaan oikeansuuntaiset. Jatkovalmistelussa on pidettävä huolta siitä, että järjestelmä mahdollistaa kilpailun, digitaaliset palvelut ja esteettömän tiedonkulun.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä 16. huhtikuuta Helsingissä.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä

Hallitus julkisti tänään sote-uudistuksen päälinjaukset. Valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen määrittely ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen jäävät vielä jatkovalmistelussa selvitettäviksi.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä pitää erittäin tärkeänä, että valinnanvapauden piiriin kuuluisi mahdollisimman suuri osa terveyden- ja sairaanhoidosta.

“Kilpailu ei toteudu, jos valinnanvapaus määritetään liian suppeaksi. Silloin vaarantuu sote-uudistukselle asetetut tavoitteet kestävyysvajeen paikkaamisesta ja kansalaisten saaman palvelun tason turvaamisesta. Uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä myös se, että uusi järjestelmä on joustava ja mahdollistaa digitaalisten palvelujen tarjoamisen ja esteettömän tiedonkulun”, toteaa Penttilä.