Sääntelyn purkaminen vielä pahasti kesken

Etlan ja Evan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä totesi Talouselämässä 26/2016 julkaistussa artikkelissaan, että Juha Sipilän (kesk) hallitus on edennyt sääntelyn yksinkertaistamisessa edeltäjiensä reippaammin.

Leena Linnainmaa

Hallitusohjelmassa tosiaankin sitoudutaan vahvasti norminpurkuun. Pääosin asia on kuitenkin tekemistä vaille valmis. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on toistaiseksi ainoa merkittävä norminpurkutoimi.

Hallitusohjelman mukaan “sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus. Viranomaisten keskinäisen valitusten määrä minimoidaan esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä. Isojen teollisten hankkeiden osalta otetaan käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely ja rutiinilupa-asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn.”

Ympäristöministeriö asetti lokakuussa 2015 työryhmän sujuvoittamaan kaavoituksen ja rakentamisen lupia. Työryhmän toimeksiantoon kuului päätösprosessien lyhentäminen sekä ELY-keskuksien roolin muuttaminen neuvoa-antavaksi ja valitusoikeuden rajaaminen. Tavoitteena oli lyhentää ja sujuvoittaa rakentamisen sekä kaavoituksen päätösprosesseja.

Ympäristöministeriön juhannuksen alla julkistaman työn lässähtäminen on jäänyt vaille julkista huomiota asian tärkeydestä huolimatta, kun yrityksillä seisovat miljardien hankkeet lupabyrokratiassa. Hallituksen esitysluonnos ei pura byrokratiaa tai sujuvoita lupaprosesseja riittävästi. Sääntelyn selkeä keventäminen toteutuu lähinnä vain kaupan sijainnin ohjauksessa.

Konkreettinen määräajat sisältävä palvelulupaus lupa- ja valitusprosesseista olisi oivallinen ratkaisu nykyiseen lupien viivästymiseen ja takkuamiseen. Esitys ei kuitenkaan hallitusohjelmakirjauksesta huolimatta sisällä mitään palvelulupaukseen liittyvää.

Osittain toteutumatta jää myös työryhmän toimeksiantoon kuulunut ELY-keskuksien roolin muuttaminen neuvoa-antavaksi ja valitusoikeuden rajaaminen. Nykytilanteessa järjettömintä on, että viranomaiset valittavat toistensa antamista luvista ja käsittelyajat venyvät.

Hallitusohjelmassa on luvattu lupaprosessien kiirehtimismenettely isojen teollisten hankkeiden osalta. Sen käyttöönotosta ei näy jälkeäkään esityksessä, vaikka kansantaloutemme janoaa investointeja.

Lakipaketti on nyt lausunnolla 31.8.2016. Toivottavasti vähälle huomiolle jäänyt ehdotus saa runsaasti palautetta ja jatkotyössä hallitusohjelman lupaukset täytetään.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Talouselämässä 12.8.2016.