Tarkista EU-tavaramerkkisi!

Nyt on viime hetket tarkistaa ja tarvittaessa päivittää ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkien luokitus. Siirtymävaiheen aikaikkuna päättyy ensi viikon perjantaina 23.9.

eulippu

Taustalla on EU:n uudistettu tavaramerkkilainsäädäntö. Uuden tavaramerkkiasetuksen voimaantulosta alkoi kuuden kuukauden määräaika tarkistaa ennen 22.6.2012 haettujen EU-merkkien luokitus. Nyt voi vielä päivittää sellaisten merkkien luokituksen, jotka kattavat luokkaotsikon.

Tarkoituksena on EU-tavaramerkkien luokituksen yhtenäistäminen. Luokitusjärjestelmä muutetaan vastaamaan unionin tuomioistuimen kesällä 2012 antamaa IP Translator -ratkaisua (C-307/10). Tiivistettynä päätös edellyttää, että tavaramerkin suojapiiriin halutut tavarat ja palvelut on yksilöitävä riittävän selkeästi ja täsmällisesti.

Kun ennen tavaramerkkiä haettaessa luokitusohjeeksi riitti, että ilmoittaa pelkän luokkaotsikon, ei tämä enää riitä. Nykyään tavaramerkkihakemuksessa on yksilöitävä tavarat ja palvelut selvästi ja täsmällisesti, jotta tällä perusteella voidaan määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuus. Eli nyt tavaramerkkiä haettaessa kannattaa ensin listata huolellisesti kaikki tuotteet ja palvelut, joihin jo käyttää tai lähitulevaisuudessa aikoo merkkiään käyttää, ja hakea suoja tarpeeksi laajana. Merkin suoja-alan tulee siis selvitä tavaramerkin tavara- ja palveluluettelosta.

Siirtymävaiheen viime hetket ovat nyt käsillä. Ota hetkestä vaari ja tarvittaessa täsmennä EU-merkin suojapiiri vastaamaan todellista suojapiiriä. Ensi perjantain jälkeen voimassa olevien EU-rekisteröintien suojaa ei voi enää muuttaa. Niiden merkkien suoja supistuu pelkästään luokituksesta ilmenevän nimikkeen kirjaimelliseen tulkintaan.

Keskeistä on siis tarkistaa EU-tavaramerkin luokitus, joka on haettu ennen 22.6.2012, ja täsmentää tarvittaessa merkin luokitus.

Jos tarvitset päivitystä ajankohtaisiin immateriaalioikeudellisiin asioihin, tervetuloa Keskuskauppakamarin IPR-tilaisuuteen 12.10.2016! Ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnissä.

Lue lisää.