Saksassa puretaan byrokratiaa ja digitalisoidaan hallintoa

Saksan lainsäädännön arviointineuvosto Nationaler Normenkontrollrat juhlii 10-vuotista taivaltaan. Neuvoston merkitystä kuvaa se, että liittokansleri Angela Merkel piti 21.9.2016 järjestetyssä juhlaseminaarissa juhlapuheen, jossa hän kertasi neuvoston menestystä. Myös mediaa oli erittäin runsaasti paikalla.

merkel_web

Kuvassa liittokansleri Angela Merkel sekä neuvoston puheenjohtaja, tohtori Johannes Ludewig

Merkelin mukaan neuvoston avulla yritysten hallinnollista taakkaa on kevennetty niin, että byrokratian aiheuttamia kustannuksia säästyy nyt vuositasolla 12 miljardin euron arvosta.  Neuvosto edistää säädöshankkeista aiheutuvien kustannusten avoimuutta ja kustannusten läpinäkyvyys saa aikaan kustannustietoisuutta, joka taas johtaa kustannusten välttämiseen. Tähän kaavaan Merkel katsoo neuvoston menestyksen perustuvan.

Merkel: One in, one out toimii

Liittokansleri Merkel korosti Saksassa käytössä olevan one in, one out -mallin merkitystä. One in, one out -mallissa uutta byrokratiaa säädettäessä on samalla purettava joku muu byrokratiasäännös. Merkel toteaa viikottain allekirjoittamiensa uusien hallitusten esitysten määrän olevan sellainen, että on suorastaan hämmästyttävää, että byrokratia on mittausten mukaan vähentynyt. Tämä osoittaa one in, one out -mallin toimivuutta, kun byrokratiajarru puree.

Julkishallinnon digitalisaatio

Liittokansleri Merkel painottaa hallinnon digitalisaation merkitystä. Hän oli viime kesänä käynyt tutustumassa Viron järjestelmään ja kutsunut Viron edustajia Saksaan tuomaan tietoa digitalisaation mahdollisuuksista. Saksassakin pyritään siihen, että kaikki viranomaisasiointi on jatkossa mahdollista hoitaa verkossa. Tavoitteena on kansalaisportaali, jossa voitaisiin yhtä kautta hoitaa kaikki asiat, ovatpa ne liittovaltion, osavaltion tai kunnan asioita.

Saksa esimerkiksi Suomelle

Saksan esimerkki korostaa lakiehdotusten vaikutusarvioinnin merkitystä ja sitä, kuinka pitkäjänteisellä byrokratian purkutyöllä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Suomen lainsäädäännön arviointineuvosto  on toiminut vasta viime keväästä lähtien ja on työnsä alkutaipaleella. Toivottavasti Saksan esimerkki osoittaa, että työ on tärkeää ja ansaitsee ylimmän valtiojohdon tuen. Myös one in, one out -mallin onnistuminen Saksassa on kiintoisa esimerkki Suomelle, samoin kuin vahva panostus julkishallinnon digitalisaation edistämiseen.