Vaalivaliokunta ehdottaa Jussi Pesosta Keskuskauppakamarin puheenjohtajaksi

Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta esittää Keskuskauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Pesosta 1.1.2017 alkaen. Samalla häntä ehdotetaan Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen hallituksen puheenjohtajaksi. Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokous päättää asiasta 24. marraskuuta 2016. Nykyinen puheenjohtaja, Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan on toiminut Keskuskauppakamarin hallituksen jäsenenä vuodesta 2007 ja puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen.

upm_ar_ceo_jussi_pesonen_2016_rgb_2
Kuva: UPM-Kymmene Oyj

Jussi Pesonen on toiminut UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajana tammikuusta 2004 lähtien. Hän on tällä hetkellä Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja sekä Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n ja East Office of Finnish Industries Oy:n hallitusten jäsen. Pesonen toimi vuosina 2012–2015 Ilmarisen hallituksen puheenjohtajana ja vuosina 2006–2012 Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen hallituksen jäsenenä.

Vaalivaliokunta ehdottaa myös, että Keskuskauppakamarin varapuheenjohtajana jatkaisi Oilon Oy:n hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo, joka toimii tällä hetkellä myös Finpro Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Keskuskauppakamarin hallinnoiman Suomi-Kiina kauppayhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana.

Uudeksi varapuheenjohtajaksi vaalivaliokunta ehdottaa Keskuskauppakamarin hallituksen jäsentä, Katsa Oy:n toimitusjohtaja Timo Sallia, joka on toiminut aikaisemmin Tampereen kauppakamarin puheenjohtajana.

Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle Keskuskauppakamarin hallitukseen vaalivaliokunta ehdottaa uusina seuraavia henkilöitä:

yrittäjä Paula Aikio-Tallgren, Virvatuli-Valaisimet Oy (Tornio)
toimitusjohtaja Kati Levoranta, Rovio Entertainment Oy (Espoo)
kauppaneuvos, toimitusjohtaja Hannu Lundén, Oy Lundén Ab (Turku)
toimitusjohtaja Janne Ylinen, Kokkolan Halpa-Halli Oy (Kokkola)

Nykyisistä hallituksen jäsenistä vaalivaliokunta ehdottaa jatkavan hallituksessa myös vuonna 2017 toimitusjohtaja Antero Asikainen, Franke Finland Oy;
pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK;
pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj;
hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen, Paroc Group Oy;
varatoimitusjohtaja Topi Manner, Nordea Pankki Suomi Oyj;
toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy,
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja
toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Isku-Yhtymä Oy.

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Jari Paasikiven mukaan ehdotuksissa on pyritty ottamaan huomioon eri toimialojen ja alueiden tasapainoinen edustus Keskuskauppakamarin hallituksessa.

Mittava ura metsäteollisuudessa

Jussi Pesonen on ollut UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2004. Hänen johdollaan yhtiö on asemoitunut uudella tavalla metsäteollisuuden voimakkaasti muuttuneessa toimintaympäristössä. Yhtiössä on toteutettu laajoja ohjelmia tehokkuuden ja tuottavuuden nostamiseksi. Lisäksi UPM on laajentanut toimintaansa perinteisten eurooppalaisten kotimarkkinoiden ulkopuolella Kiinassa ja Etelä-Amerikassa ja vahvistanut asemiaan sellu-, energia- ja tarraliiketoiminta-alueilla sekä biopolttoaineissa, joihin lukeutuu puupohjainen uudistuva diesel.

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Yhtiössä työskentelee noin 19 600 henkilöä, tuotantoa on 13 maassa ja vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

Jussi Pesonen aloitti yhtiössä vuonna 1987 tuotantoinsinöörinä ja eteni nopeasti vastuullisiin johtotehtäviin. Hän on toiminut mm. tehtaanjohtajana sekä Iso-Britanniassa että Suomessa, Sanomalehtipaperit-tuoteryhmän johtajana sekä UPM:n Paperiteollisuuden johtajana ja varatoimitusjohtajana. Vuosina 2001-2004 Jussi Pesonen toimi myös konsernin toimitusjohtajan varamiehenä.

Jussi Pesonen on Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös UPM-Kymmene Oyj:n, East Office of Finnish Industries Oy:n ja Confederation of European Paper Industries (CEPI) –järjestön hallitusten jäsen.

Korjattu 3.11. Paula Aikio-Tallgrenin titteliksi yrittäjä.