Kari Kauniskangas: Monikanavaisuus ja kuluttajan brändikokemus erilaisissa digitaalisissa kanavissa on ensiarvoisen tärkeää

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan mukaan Fiskarsin etu tämän päivän haastavassa maailmanmarkkinatilanteessa on se, että yhtiö on keskittynyt vahvoihin brändeihin, joista moni on saatavilla usealla eri markkinalla ympäri maailmaa.

kari_kauniskangas_pavillion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Keskeiset tuotekategoriamme ovat verrattain vastustuskykyisiä maltillisille laskusuhdanteille. Haastava markkinatilanne on kuitenkin näkynyt joillakin päämarkkinoillamme, erityisesti Suomessa ja Japanissa. Samalla kun tavaratalot ovat kohdanneet haasteita, verkkokauppa ja myynti omissa vähittäiskaupoissamme on jatkanut kasvuaan”, kertoo Kauniskangas.

Vähittäismyynnin rakenne on muuttunut ja kaupan alan asiakkaat joutuvat tekemään uudelleenjärjestelyjä eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Euroopassa kauppa on jatkanut keskittymistään, tavoitteenaan toiminnan tehostaminen ja sähköisen kaupankäynnin ja digitaalisten liiketoimintamallien laajentaminen.

“Vastaamme näihin haasteisiin hyödyntämällä useilla markkinoilla vahvistuvia trendejä, kuten kuluttajien kasvavaa kiinnostusta asumiseen, sisustukseen, ruoanlaittoon ja puutarhanhoitoon. Kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuessa ja kaupan fyysisen ympäristön kehittyessä teemme yhteistyötä kaupan alan asiakkaidemme kanssa”, Kauniskangas sanoo.

Kauniskankaan mukaan monikanavaisuus ja kuluttajan brändikokemus erilaisissa digitaalisissa kanavissa on ensiarvoisen tärkeää.

“Haluamme olla paikalla siellä, missä kuluttaja meidät haluaa kohdata. Teemme tiivistä yhteistyötä kauppakumppaneidemme kanssa ostokokemuksen parantamiseksi esimerkiksi erityisten konseptien ja vahvan myymäläosaamisemme avulla”, Kauniskangas kertoo.

Kauniskankaan vinkit vientiyrityksille

Kauniskangas listasi pyynnöstä muutamia vinkkejä suomalaisille B to C -vientiyrityksille:

  • Ykköseksi nousee maan ja kulttuurin tuntemus. Vahva paikallistuntemus ja kuluttajien ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää onnistumisessa. Toimintaympäristö, toimintatavat, yhteydet vaikuttajiin ja kaupan rakenteen tunteminen ovat avainasemassa.
  • Kakkosena on hyvien yhteistyökumppaneiden tunnistaminen ja löytäminen. Tärkeitä kriteereitä valinnassa ovat yhteistyökumppanin asiantuntemus, kokemus, luotettavuus ja sitoutuminen, sekä myyntikanavien ja päättäjien tuntemus. Avuksi valinnassa voivat toimia myös muut kyseisessä maassa jo toimivat yritykset, joiden kokemuksia ja oppeja matkan varrelta kannattaa kuunnella.
  • Lisäksi tarvitaan aitoa sitoutumista, riittävää resursointia ja vahva markkinointisuunnitelma. Globaaleilla markkinoilla ei riitä malli, jossa toimitetaan tuotteet, ja toivotaan, että jakelija hoitaa homman.

Muuttuva maailma ja liiketoiminnan kehittäminen

Maailma muuttuu jatkuvasti ja markkinaympäristön muutokset tuntuvat äkillisiltä ja arvaamattomiltakin. Onko muutoksessa aina nähtävissä mahdollisuus?

“Näin haluan asian nähdä! Fiskars on Suomen vanhin yhtiö ja 367-vuotinen historiamme on yksi osoitus siitä, että muutos on tarjonnut uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen”, sanoo Kauniskangas.

Fiskars etsii Kauniskankaan mukaan jatkuvasti keinoja parantaa kilpailukykyään.

“Olemme laajentaneet viime vuosina jalansijaamme sekä maantieteellisesti että tuotevalikoiman suhteen. Tämä tasapainottaa kysynnän vaihteluita eri markkinoilla”, kertoo Kauniskangas.

Fiskars on panostanut myyntiorganisaatioon ja toimitusketjuun pystyäkseen vastaamaan tehokkaasti asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin. Yhtiö tutkii jatkuvasti kuluttajien ostokäyttäytymistä ja heidän tapojaan käyttää Fiskarsin tuotteita. Kauniskangas toteaa, että vahva muotoilu ja järjestelmällinen brändinhallinta muodostavat tuotekehitystyön perustan.

“Jatkamme kasvun hakemista investoimalla brändeihin ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihimme. Menestyminen kilpailuilla globaaleilla markkinoilla edellyttää myös tiivistä yhteistyötä tiimiemme välillä ympäri maailmaa mukautuaksemme kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Avoimuus ja läpinäkyvyys korostuvat tekemisessämme”, summaa Kauniskangas.

Kauniskangas tiivistää lopuksi, että parhaisiin tuloksiin päästään, kun yhtiön strategia, rakenne ja kulttuuri tukevat toinen toisiaan.

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas jakaa suomalaisille yritysjohtajille kokemuksiaan Keskuskauppakamarin Kansainvälisen kaupan päivässä 24.11.2016 otsikolla “Kansainvälisen kasvun eväät ja riskit – kokemuksia ja visioita. Voiko Suomesta käsin menestyä? Miten säilyttää edelläkävijyys?”

Paikalla myös monta muuta alansa huippua, mm Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan, OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen, Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola, hallitusammattilainen Anne Korkiakoski, EU-komission kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi, alivaltiosihteeri Matti Anttonen ja kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.