Venäjän-kaupan barometri, syksy 2016: Venäjän-kaupan odotukset toteutuivat – sekä vienti että liiketoiminta Venäjällä kääntyivät kasvuun

Suomen Tullin elokuun tilastot kertovat, että kolmen vuoden tauon jälkeen Suomen vienti Venäjälle kääntyi kasvuun. Kasvua tilastoitiin elokuussa parin prosentin verran. Tuore Venäjän-kaupan barometri vahvistaa saman kehityksen: yritykset ovat sopeutuneet toimintaympäristön muutoksiin ja kasvua on sekä toteutuneessa toiminnassa että lähiajan odotuksissa.

venajankaupanbarometri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venäjän-kaupan barometritutkimus on tehty vuodesta 2002 asti, yhteensä 30 kertaa. Nyt tutkimus tehtiin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK), East Officen, Elinkeinoelämän keskusliiton, Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien yhteistyönä. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat SVKK:n jäsenyritykset, n. 600 yritystä. Haastatteluja tehtiin 300 kpl ajanjaksolla 14.9.-7.10.2016. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus.

Keskeiset tulokset:

Yritykset eivät odota Venäjän taloudelta suuria muutoksia, mutta yleinen arvio on plussan puolella: vastaajista 75 prosenttia uskoo Venäjän talouden kasvavan joko jonkin verran tai pysyvän nykyisellään. Viime keväänä tehdyssä barometrissa talouden supistumista odotti vielä lähes puolet vastaajista.

Liiketoiminta Venäjällä on kääntynyt kuluneiden kuuden kuukauden aikana selkeään kasvuun. Reilu kolmannes (35 %) yrityksistä raportoi liiketoiminnan kasvusta, 19 prosentilla liiketoiminta on edelleen supistunut. Kevään barometri kuvasi päinvastaisen tilanteen: kasvua oli 19 prosentilla ja supistumista 34 prosentilla. Yhä useammat yritykset odottavat liiketoimintansa kasvavan (43 %) tai pysyvän samalla tasolla (46 %) seuraavan puolen vuoden aikana.

Myös vienti Venäjälle on hieman elpynyt kevään tilanteesta – kolmen vuoden laskutrendin jälkeen. Kasvusta kertoi nyt 27 prosenttia vastaajista ja noin puolella yrityksistä vienti on pysynyt ennallaan. Vastaajista 24 % kertoi vientinsä supistuneen (keväällä 42 %). Tulevaisuuden odotukset ovat varsin optimistiset, sillä vain 11 prosenttia vastaajista arvelee viennin laskevan seuraavan 6 kuukauden aikana. Positiivisimmat ajatukset viennin kehityksestä on suurilla yrityksillä, joista vain 3 prosenttia odottaa viennin laskevan.

Tuonti Venäjältä kuluneiden 6 kuukauden aikana on pysynyt käytännössä samalla tasolla kuin edellisissä mittauksissa. Odotuksissakaan ei ole merkittäviä muutoksia, yli puolet tuontia harjoittavista yrityksistä (65 %) uskoo tuonnin pysyttelevän nykyisellä tasolla seuraavan puolivuotisjakson aikana ja noin kolmannes odottaa kasvua.

27 prosenttia haastatelluista yrityksistä on investoinut Venäjälle edellisten 12 kuukauden aikana. Suurista yrityksistä 44 % kertoi investoineensa Venäjälle. Pientä investointihalukkuutta on myös jatkossa, sillä 29 % yrityksistä aikoo investoida seuraavan 12 kuukauden aikana. Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö, edustusto tai tuotantolaitos.

Suurimpia ongelmia liiketoiminnassa ovat yleinen taloudellis-poliittinen tilanne ja epävakaa rupla. Erityisesti pk-yrityksille rahoitus ja rahan puute tuottavat ongelmia. Vientiyritysten suurin haitta on selkeästi ruplan kurssi.

Barometrissa tiedusteltiin myös Venäjän tuonninkorvauspolitiikan vaikutuksia yritysten Venäjä-toimintoihin. 65 prosenttia vastaajista kertoi, että sillä ei ole ollut erityisempää vaikutusta. 31 prosentilla tuonninkorvaus näkyy toiminnassa, ja näistä valtaosalle vaikutus on ollut negatiivinen. Joukossa on kuitenkin myös Venäjällä tuotantoa omistavia yrtyksiä, jotka ovat pystyneet kääntämään tuonninkorvauksen hyödykseen.

Noin puolet yrityksistä (52 %) arvioi Venäjä-pakotteiden vaikuttaneen toimintaansa negatiivisesti (keväällä 62 %). Vain muutamalla yrityksellä (2 %) on ollut joitakin positiivisia vaikutuksia. Kielteisistä asioista mainitaan useimmin venäläisten yritysten rahoitukseen/rahan puutteeseen liittyvät ongelmat. Erityisesti elintarvikeala kokee pakotteet negatiivisesti.

Venäjän kaupan barometri 3.11.2016