Historiallinen päätös lentoliikenteessä

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleiskokouksessa hyväksyttiin lokakuussa päätöslauselma kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoisen päästöjen hyvitysjärjestelmän käyttöönotosta vuonna 2021. Samalla sovittiin järjestelmän keskeisistä periaatteista ja jatkovalmistelusta.

katikuva

 

 

 

 

 

 

 

ICAO:n päätöksellä luodaan kansainväliselle lentoliikenteelle niin sanottu offsetting-järjestelmä, jonka avulla lentoliikenteen päästöjen kasvu jäädytetään vuoden 2020 tasolle. Tämä sopimus täydentää muita lentoliikenteen päästövähennyskeinoja.

Ympäristövaikutuksia vähennetään myös uuden teknologian ja vaihtoehtoisten polttoaineiden avulla, operatiivisin keinoin ja infrastruktuurin tehostamisella.  Lentoliikenne on asettanutkin itselleen jo aiemmin selkeät tavoitteet:.

  • vuosittainen 1,5 %:n tehokkuusparannus polttoaineenkulutuksessa ja päästöissä
  • hiilineutraalikasvu vuodesta 2020
  • päästöjen absoluuttinen puolittaminen vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasosta

Finnairin omana tavoitteena on vähentää CO2-päästöjään 20 % myytyä tonnikilometriä kohden vuoden 2009 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen näyttää hyvältä.

ICAO:n hyväksymä järjestelmä alkaa vuonna 2021 kolmivuotisella vapaaehtoisella pilottivaiheella. ICAOn jäsenvaltioista 66, Suomi mukaan lukien, on ilmoittanut osallistuvansa hyvitysjärjestelmään alusta lähtien. Euroopan maiden lisäksi hyvitysjärjestelmään liittyvät heti pilottivaiheessa muun muassa merkittävimmät ilmailumaat Yhdysvallat, Kiina, Japani ja Australia. Nämä valtiot yhdessä vastaavat 86,5 prosentista maailman kansainvälisestä lentoliikenteestä.

Pilottivaihetta seuraa vapaaehtoinen ensimmäinen vaihe vuosina 2024 – 2026, jonka jälkeen alkaa pakollinen toinen vaihe vuosina 2027 – 2035. Järjestelmästä vapautettaisiin kuitenkin pienet saarivaltiot ja kehitysmaat sekä muut vähäisen lentotoiminnan maat.

On tärkeää, että samalla reitillä liikennöiviä lentoyhtiöitä kohdellaan yhdenvertaisesti kilpailun vääristymisen estämiseksi. Tämän lisäksi on olennaista, että päästövähennykset ovat todellisia ja ympäristöllinen vaikuttavuus siten säilyy. Tulevina vuosina päätetään, millaisia hankkeita järjestelmään hyväksytään, miten päästövähennykset todennetaan, kuinka niistä raportoidaan ja kuka on järjestelmän hallinnoija.  Lentoyhtiöiden näkökulmasta on tärkeää purkaa päällekkäiset järjestelmät ja korvata ne yhdellä, globaalisti kattavalla systeemillä.  Merkittävä on myös esitys lentoliikenteen EU-päästökauppajärjestelmän jatkosta, laajuudesta ja sovittamisesta globaalin hyvitysjärjestelmän kanssa. Esitystä odotetaan vuoden loppupuolella.

Finnairille ICAOn sopimus oli erittäin tervetullut. Finnair on osallistunut aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen jo vuodesta 2009 muiden lentoliikenteen toimijoiden kanssa. Tämä on lentoliikenteen tapa osallistua Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Historiallista on myös se, että yksityinen sektori itse ehdottaa sääntelyä itselleen.

Kati Ihamäki
Kestävän kehityksen johtaja, Finnair

Artikkelin kirjoittaja oli Suomen delegaation edustajana ICAO:n kokouksessa Montreallissa. Finnair on edustettuna Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnassa.