Muovilami Oy juhli viittäkymmentä vuotta ja palkitsi työntekijänsä ansiomerkeillä vuosipäivänään

Ähtäriläinen Muovilami Oy täytti 50 vuotta ja samalla palkitsi myös ansioituneita työntekijöitään Keskuskauppakamarin ansiomerkeillä.

muovilami

Muovilami on yksi Euroopan suurimmista lujitemuoviovien valmistajista. Heidän valmistamia ovia on toimitettu noin 250 000 ympäri maailman. Muovilami valmistaa vaativien tilojen ovia muun muassa sairaaloille, laboratorioiden puhdastiloille, ruokateollisuudelle ja uimahalleille. Viime vuonna Muovilami-konsernin liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa ja siitä noin puolet menee vientiin.

Yhtiön syntymäpäiväjuhlilla 21.10.2016 palkittiin 19 yhtiön työntekijä. Muovilami jakoi kultaisen elämäntyö -ansiomerkin hallituksen varapuheenjohtaja Rauha Aholle, 50-vuotisesta työurasta ansiomerkin hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen perustaja Esko Aholle, sekä 30, 25, 20 ja 10 vuoden työurista vuosimääräiset ansiomerkit. Palkituista osa työskentelee Suomessa ja osa Englannin tytäryhtiön palveluksessa.

“Ansiomerkkien saajien työurat kuvastavat hyvin henkilöstön ikäjakaumaa sekä sitoutumista yritykseemme. Henkilöstöstä löytyy niin nuoria tekijöitä kuin vanhempaakin kaartia, jolloin osaaminen, tietotaito ja myös ns. hiljainen tieto saadaan siirtymään joustavasti nuoremmille”, sanoo Muovilamin toimitusjohtaja Jaana Aho.

Työntekijöitä on Muovilamilla yli 40. Työntekijämäärä on ollut kasvussa ja tulevaisuuskin näyttää siltä osin hyvältä.

“Henkilöstö on yrityksen kaikkein tärkein voimavara. Sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta tuo yritykselle suurta kilpailuetua, joka näkyy yrityksen menestymisessä. Muovilamilla oli suuri ilo palkita syntymäpäiväjuhlien yhteydessä niin monia pitkäaikaisia ja sitoutuneita työntekijöitämme”, toteaa Aho.

Yritystä on kehitetty aktiivisesti kaikkien 50-vuoden aikana. Muovilami satsaa tuotekehitykseen ja ajanmukaiseen tekniikkaan.

“Muovilami Oy on erikoistunut hyvin kapealle tuotealueelle, jossa menestyy vain korkealla osaamisella ja tietotaidolla. Jatkuvalla tuotekehityksellä ja uusimman teknologian hyödyntämisellä yrityksemme varmistaa olevansa alan edelläkävijä”, sanoo toimitusjohtaja Jaana Aho.

Tilaisuudessa juhlapuheen pitänyt Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa toi esiin yritysten merkityksen yhteiskunnassa sekä erityisesti Muovilamin merkityksen kaupungille – yritys on kaupungin suurimpia työnantajia ja yhteisöveron maksajia, sekä esimerkki siitä, että teollisuudella on mahdollisuus menestyä Suomessa. Menestyvät vientiyritykset ovat kansantaloudellemme elintärkeitä, ja Muovilami on esimerkki menestyksestä maailman markkinoilla, kun puolet tuotannosta menee vientiin.

“Teknologian hyödyntäminen, korkea osaaminen ja erikoistuminen ovat asioita, joita meidän Suomessa tulee hyödyntää menestystekijöinä, kun emme kykene kilpailemaan alhaisten työvoimakustannusten maiden kanssa. PK-yrityskin voi osaamiseen ja markkinointiin panostamalla ja erikoistumalla nousta oman alansa johtavaksi yritykseksi, kuten Muovilamin esimerkki osoittaa”, sanoi Linnainmaa.  

Juhlan ja henkilökunnan palkitsemisen lisäksi juhlavuoden kunniaksi on kirjoitettu myös kirja “Tarina LAMI-ovien takana”.