Ehkäise pakkasen putkirikko HTT-tarkastajan vinkeillä

Paukkupakkaset tuovat haasteita putkistoille. Putkien jäätyminen vaivaa etenkin vanhempia taloja ja pientaloja. LVI-alan HTT-tarkastaja Arto Krootila kertoo, miksi putket jäätyvät ja miten sitä voi ehkäistä.

COLOURBOX3363831-pienempi

 

Missä vaiheessa pakkanen alkaa luoda ongelmia putkistoille?

Ongelmat voivat alkaa jo siinä kymmenen asteen pakkasella, jos talovesijohto on liian lähellä maanpintaa, routarajan yläpuolella, ja huonosti eristetty. Yleisempää kuitenkin on, että lämpötilan painuessa etelässä alle kahdenkymmenen miinusasteen jäätymiset alkavat.

Miten yleistä putkien jäätyminen pakkasilla on?

Putket jäätyvät vanhoissa pientaloissa yllättävänkin usein. Niissä vesijohtoputket ovat usein alttiita kylmälle, sillä vesijohtoputkien reititys voi kulkea liian pinnassa eikä lämpöeristys ole aina riittävä. Vuoden 1976 jälkeen rakennetuissa taloissa noudatetaan uudempia rakentamismääräyksiä, ja niissä talovesijohto on yleensä routarajan alapuolella tai muuten riittävästi eristetty. Uudemmissa taloissa voi kuitenkin pakkasilla ilmetä viemärin tuuletusputken huurtumista umpeen, mistä seuraa viemärin korahtelua ja mahdollisesti hajua. Ne eivät kuitenkaan aiheuta välittömiä vaurioita kuten putkien jäätymistä.

Miten putkien jäätyminen aiheuttaa putkirikon?

Kun pakkanen pääsee johonkin kohtaan vesijohtoa, siihen muodostuu jäätulppa. Kun lämpötila edelleen laskee, jäätulppa laajenee ja murtaa putken. Sään lämmetessä jäätulppa alkaa kutistua ja kun se sulaa, vesivuoto paljastuu. Vaaravyöhykkeessä ovat metalliputket, jotka eivät jousta jäätulpan paisuessa.

Miten putkien jäätymistä voisi estää?

Jos vesijohto on liian pinnassa, sen voi kaivaa jo kesällä esiin ja lämpöeristää paremmin. Tarpeeksi paksuun putkeen voi myös asennuttaa sisäpuolelle kaapelin, joka pitää putken sulana. Jos talvi on jo yllättänyt, voi jäätymisalttiin putken kohdalle kasata lunta, koska tallaamaton lumi eristää myös jonkin verran lämpöä. Viimeisenä keinona voi juoksuttaa vettä hanasta, jotta talovesijohdossa vesi liikkuu. Veden juoksutus on kuitenkin äärimmäinen ja tilapäinen hätäkeino.

Voiko jo jäätyneen putken rikkoutumisen vielä estää?

Jos vesijohto on päässyt jäätymään, sen sulatus on tehtävä erityisen varovaisesti, ettei sulatusvaiheessa tule halkaisseeksi vielä ehjänä pysynyttä putkea. Halvemmaksi tulee usein palkata putkiliike sulatuskoneineen apuun kuin korjauttaa sulatusyrityksen seurauksena haljennut vesijohto maan sisältä.

Mitä muita haasteita talvi aiheutaa LVI-järjestelmille?

Pakkanen ja varsinkin lämpötilojen sahaaminen voivat aiheuttaa paljonkin haittaa ja vikatilanteita. Lämmityksen säätöautomatiikka voi reagoida lämpötilan vaihteluihin liian hitaasti, jolloin sisällä on välillä liian kylmä, välillä taas kuuma. Kerrostaloissa lämmitysjärjestelmän väärä tai puutteellinen tasapainotus voi aiheuttaa sen, että alimmissa kerroksissa on ylettömän kuuma, kun samaan aikaan ylimmässä kerroksessa palellaan. Kovilla pakkasilla myös esimerkiksi alimitoitettu maalämpökaivo saattaa jopa jäätyä. Lämpöpumppulaitteistoissakin voi ilmetä virheitä, jos ne on virheellisesti käyttöönotettu ja säädetty.

Minkälaisissa tilanteissa tavarantarkastusta voi hyödyntää?

Tavarantarkastuksella voi kaikissa mainituissa vikatilanteissa selvittää, onko rakenteissa tai laitteistoissa jokin virheellinen tai puuttuva työsuoritus. Se voi olla esimerkiksi väärä talojohdon asennussyvyys tai puuttuva eristys, väärin säädetty tai säätämätön lämmitysjärjestelmä tai väärin mitoitettu lämpöpumppulaitteisto tai lämpökaivo.

Sopivan tavarantarkastajan löydät asiantuntjiahausta: https://asiantuntijahaku.kauppakamari.fi/#htt

Lue lisää tavarantarkastuksesta: https://kauppakamari.fi/tavarantarkastus/

HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla. HTT-tarkastuksia teetetään esimerkiksi kun tarvitaan puolueetonta arviota siitä, onko auton maalaus asianmukainen, onko kylpyhuoneen vesieristykset tehty normien mukaisesti tai vastaako tuotantolinjan toiminta sovittua. Suomessa toimii noin 200 tarkastajaa, jotka tekevät vuosittain noin 1000 tavarantarkastusta ympäri Suomea. HTT-nimikkeen edellytyksenä on alan koulutus ja pitkä työkokemus sekä HTT-kokeen hyväksytty suorittaminen. HTT-kokeen järjestää ja toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta.