Lupabyrokratia seisottaa PK-yritysten investointeja – hallitusohjelman lupaukset täyttämättä

Viranomaislupiin liittyvä byrokratia on viivästyttänyt investointeja kahdeksalla prosentilla PK-yrityksistä viime ja tämän vuoden aikana, selviää kauppakamarien PK-hallitusbarometrista. Vastaajayrityksiltä on viivästynyt hankkeita vähintään 160 miljoonan euron arvosta hankkeiden arvon vaihdellessa alle 100 000 eurosta yli 5 miljoonaan. Yleisimmin viivästys on liittynyt kaavoitukseen ja rakennuslupiin.

Keskuskauppakamarin lakiasiat-yksikköä vetävä varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen varatuomari Leena Linnainmaa 16. huhtikuuta Helsingissä.

“Lupabyrokratiaan juuttuneiden investointien arvoa mitataan pelkästään tämän kyselyn vastaajayrityksissä sadoissa miljoonissa. Hallitusohjelman lupaukset lupien sujuvoittamisesta on pantava pikaisesti täytäntöön”, vaatii Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Yli 1100 vastaajayrityksestä 8 prosenttia eli runsaat 80 PK-yritystä kertoi investointinsa viivästyneen tai peruuntuneen perusteettomasti viranomaislupiin liittyvien syiden vuoksi vuosina 2016 ja 2017. Viivästyksen syiksi yritykset raportoivat useimmiten kaavoituksen (44 prosenttia) sekä rakennuslupiin (34 prosenttia) ja ympäristölupiin (24 prosenttia) liittyvät ongelmat.

Linnainmaan mukaan viivästyneiden investointien yhteismäärä vastaajayrityksissä on yli 160 miljoonaa euroa, mahdollisesti reilusti enemmänkin.

“Viivästyksestä kärsineiden yritysten määrä on laskenut jonkin verran kahden vuoden takaiseen verrattuna, mutta rahasumma näyttää pysyneen samalla tasolla. Kaavoitus- ja rakennuslupaongelmat ovat aiempaa useammin syynä viivästykseen.”

Leena Linnainmaa huomauttaa, että investointieurot ovat pois talouden kierrosta ja työllisyydestä.

“Ongelma koskee koko Suomea. Yritykset kaikkialta Suomesta kertoivat viivästyksistä. Useita yli 5 miljoonan euron investointeja raportoitiin viivästyneen sekä Etelä-Savossa, Helsingin seudulla, Kuopiossa, Oulussa, Pohjanmaalla, Tampereella että Turussa.”

Samassa kyselyssä ilmeni, että investointihalukkuutta kuitenkin PK-yrityksiltä löytyy. Yli 40 prosenttia vastanneista PK-yrityksistä kertoo käynnistävänsä uutta liiketoiminta-aluetta ja lähes kolmannes suunnittelee muuta merkittävää investointia.

“PK-yritysten investointihalukkuus on kasvussa kahden vuoden takaiseen verrattuna, joten nyt on todella kiire saada hallitusohjelman mukainen lupien sujuvoittaminen eteenpäin. Valitettavasti se on vielä pääosin tekemistä vaille valmis”, Linnainmaa sanoo.

Erityinen murheenaihe näyttää olevan kaavoitus. Yrityksiltä saadut kommentit ovat karua kertomaa: “Kaavoitus on toivottoman hidasta ja viivästyttää rakennusinvestointeja vuosia.”
“Business ei etene, koska kaavoituksesta on odotettu päätöksiä jo 6–7 vuotta.”

Linnainmaan mukaan ongelmana ovat myös kaavoituksesta sekä rakennus- ja ympäristöluvista johtuva valituskierre sekä viranomaisten vaihtelevat tulkinnat. Myös yhden luukun periaatetta yritykset odottavat.

“Ongelmat on todettu ja hallitusohjelma on ansiokas. Hallitus on istunut kohta kaksi vuotta, mutta läpimurtoa lupien sujuvoittamisessa ei ole tapahtunut. Pyydämme hallitusta viestimään ensi tilassa, missä aikataulussa hallitusohjelman lupaukset täytetään”, Linnainmaa vaatii.

Esitys tuloksista: Lupabyrokratia seisottaa PK-yritysten investointeja