Keskuskauppakamarin ja Milttonin skenaariohanke tarjoaa näköaloja suomalaisyrityksille geopolitiikan ja talouden murroksen keskellä

Geopolitiikan ja maailmantalouden muutokset aiheuttavat navigointiongelmia suomalaisyrityksille. Skenaariohankkeen tarkoituksena on tarjota suomalaisyrityksille vahvaa, kansainvälistä näkemystä ja ymmärrystä siitä, miten Brexitin, Trumpin ja teknologisen murroksen jälkeisessä toimintaympäristössä voi toimia ja menestyä.

Keskuskauppakamari ja Miltton aloittavat yhteisen skenaariohankkeen, jonka tavoitteena on vähentää maailmanpoliittisen tilanteen mukanaan tuomaa epävarmuutta. Skenaariohankkeessa tutkitaan, määritellään ja ennustetaan geopoliittisen, taloudellisen ja teknologisen murroksen vaikutuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle. Hankkeen johtajana toimii Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä ja toteutuksesta vastaa Miltton.

”Brexitin, Trumpin ja nopeutuvan teknologisen kehityksen myötä elämme nyt keskellä suurta kansainvälistä politiikan ja talouden murrosta. Suomalaisyrityksillä on tarve selvittää millaisia tulevaisuudennäkymiä tämä murros tuo mukanaan, mutta suurimmalta osalta puuttuu työkalut analyysin tekemiseen. Skenaariohankkeen tarkoitus on koota alan osaajat yhteen ja paketoida tulevaisuuden näkemykset ymmärrettävässä muodossa suomalaisyritysten käyttöön”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä kertoo.

Skenaariohankkeen tavoitteena on varmistaa, että suomalaisyritykset voivat asemoitua oikein ja jopa hyötyä vallitsevasta maailmanpoliittisesta ja -taloudellisesta tilanteesta.

”Murros on aina myös mahdollisuus. Uskon, että katseet kääntyvät pian Pohjoismaihin, sillä meillä on vahva teollinen perintö, teknologinen etukeno, modernit ja vastuulliset brändit sekä liberaalit ja tasa-arvoiset yhteiskunnat. Voimme olla suunnannäyttäjiä tulevaisuudessa, jos onnistumme hahmottamaan kokonaiskuvan riittävän tarkasti”, Miltton Groupin toimitusjohtaja Mathias Järnström toteaa.

Skenaariohankkeeseen otetaan mukaan noin 10–12 suomalaista yritystä. Hanke käynnistyy kevään 2017 aikana ja se kestää 12–18 kuukautta. Hankkeen oppeja jaetaan laajalti suomalaisen elinkeinoelämän käyttöön hankkeen päätyttyä ja mahdollisuuksien mukaan myös sen aikana.

Tekstin lähde: Miltton