Toteutus ratkaisee Business Finlandin menestyksen

Finpron ja Tekesin yhdistäminen antaa Keskuskauppakamarin mukaan mahdollisuuksia tehostaa viennin edistämistä. “Toteutus kuitenkin ratkaisee, kuinka Business Finland onnistuu tehtävässään”, toteaa toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Penttilän mukaan on hyvä, että valtio ennakkoluulottomasti kartoittaa eri vaihtoehtoja Team Finland -toiminnan kehittämiseksi. Yritysasiakkaiden näkökulmasta ei ole esteitä uudelle Business Finland -toimintamallille, edellyttäen että asiakaspalvelu ja julkisten toimijoiden tehokkuus vahvistuu.

“Toteutus kuitenkin ratkaisee. Myös Team Finland vaikutti alkuun hyvältä konseptilta, mutta toimeenpano epäonnistui. Tällä kertaa tulee varmistaa, että konsernin johto on virtaviivaista, mandaatti selkeä ja toiminnan painopiste yritysten auttamisessa eikä hallinnossa”, sanoo Penttilä.

Penttilä muistuttaa, että PK-yritysten kansainvälistyminen ei pidä olla yksinomaan valtion vetovastuulla. Vastuu on viime kädessä yrityksellä itsellään. Julkisten vientipalvelujen tarjoamisen ei Penttilän mukaan pidä olla ensisijainen vaihtoehto, jos yksityisiä palveluja on saatavilla alueellisesti ja kansallisesti yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

Olemassa olevia verkostoja tulee hyödyntää täysimääräisesti. Äskettäin sovittu yhteistyö Saksan kauppakamarin kansainvälisen verkoston kanssa on tärkeä osa Team Finlandin toimintaa tulevaisuudessa. Venäjällä ja Ruotsissa vienninedistäminen on jo nyt kauppakamarin vastuulla.

“Tehokkain tapa saada parempia tuloksia, on lisätä yhteistyötä valtiollisten ja yksityisten toimijoiden välillä niin Suomessa kuin kohdemaissa”, Penttilä toteaa.