Kauppakamarit: Kaupankäynnin sujuvuus turvattava Brexitissä

Britannian EU-ero huolestuttaa suomalaisia yrityksiä. Ne pelkäävät viennin ja tuonnin brittien kanssa vaikeutuvan. Samoin työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta maiden kesken saatetaan rajoittaa. Tämä ei palvele suomalaisten yritysten, niiden työntekijöiden tai tulevien työntekijöiden kuten opiskelijoiden intressejä. Suomen elinkeinoelämä suhtautuukin hyvin käytännönläheisesti Brexit-järjestelyihin. Kaupankäynnin toivotaan sujuvan ongelmattomasti kaikissa olosuhteissa ja ratkaisuissa.

Keskuskauppakamarin hallitus on maaliskuussa 2017 linjannut Keskuskauppakamarin Brexit-kannan viiteen avainkohtaan:

  1. EU:n ja Britannian poliittiset ja taloudelliset suhteet on ratkaistava pragmaattisesti.
  2. Yritystoiminnalle ja kaupankäynnille ei saa aiheutua haittaa uusista EU–Iso-Britannia-järjestelyistä.
  3. Suomelle ei saa aiheutua ylimääräisiä EU-kustannuksia Brexitin johdosta.
  4. EU:n uudistamista on jatkettava keskittyen EU:n sisämarkkinoiden tehostamiseen.
  5. Suomen tulee toimia EU:ssa muiden Pohjoismaiden kanssa aktiivisesti vapaakaupan ja markkinatalouden sekä pragmaattisen EU-yhteistyön edistäjänä.

Keskuskauppakamari seuraa tiiviisti Brexit-neuvotteluita ja tulee välittämään niin Suomen hallitukselle kuin EU:lle Suomen elinkeinoelämän näkemyksiä ja odotuksia Brexit-sopimuksen sisällöstä.

Kauppakamarit vaativat järkevää Brexit-sopua

Eurooppalaiset kauppakamarit ovat julkistaneet saman henkisen kannanoton Eurochambersin välityksellä: EU-UK Future Relations: A Trade Oriented Brexit. Kannanotto painottaa kaupankäynnin edellytysten turvaamista, lainsäädännön yhdenmukaisuutta, tavara- ja palvelukaupan häiriöttömyyttä ja tullittomuutta sekä henkilöiden vapaata liikkuvuutta myös Brexitin jälkeen.

Samalla Eurochambers korostaa EU:n sisämarkkinoiden toiminnan syventämistä entisestään jäljelle jäävien EU:n 27 jäsenmaan kesken. Poliittinen integraatio voi olla eri tahtista, mutta sisämarkkinoiden sääntelyn pitää olla samantahtista ja yhdenmukaista.   

Lue myös Timo Vuoren blogi: Brexit Brysselissä – viisi havaintoa sisäpiiristä