Kaksinkertainen verotus näivettää yritysten kansainvälistymistä

Harmaa talous ja verokilpailu nousevat usein otsikoihin. Niiden varjoon jäävät ne kansainvälistä toimintaa harjoittavat yritykset, jotka joutuvat jatkuvasti kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi. Kaksinkertainen verotus tarkoittaa sitä, että verovelvollinen joutuu maksamaan veroa samasta tulosta kahteen eri valtioon. Tämä johtuu muun muassa verosopimusten erilaisista tulkinnoista eri valtioissa.

Vaikka kaksinkertainen verotus tarkoittaa usein erimielisyyttä kahden valtion veroviranomaisten välillä, sen kustannukset jäävät veronmaksajalle: yritykselle tai yksityishenkilölle. Nykytilanteessa kaksinkertainen verotus voi jäädä verosopimustilanteessa poistamatta, jos valtiot eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen verotusoikeudesta. Riski kaksinkertaisesta verotuksesta näivettää yritysten kansainvälistymistä ja ulkomaisia investointeja.

OECD:n veronkierron vastaisten toimien yhteydessä on valmisteltu monenkeskinen yleissopimus, jolla valtiot voivat muuttaa verosopimuksiaan keskitetysti. Yleissopimuksessa valtiot voivat sitoutua välimiesmenettelyyn, jossa ratkaisematta jääneet verosopimusriidat voidaan viime kädessä saattaa välimiespaneelin ratkaistavaksi. Suomi on nimellisesti sitoutumassa välimiesmenettelyyn, mutta rajaamassa sen soveltamisalaa olemattomiin. Suomen alustavat linjaukset ovat uhka verovelvollisten oikeusturvalle ja Suomen maineelle investointikohteena.

Suomen tulisi sitoutua poistamaan kaksinkertaista verotusta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Veroviranomaisten erimielisyydet verosopimusten tulkinnasta eivät saa jäädä kansainvälistä toimintaa harjoittavien yritysten kustannukseksi.

Emmiliina Kujanpää
Veroasiantuntija, Keskuskauppakamari

Kirjoitus on alun perin julkaistu Kauppalehdessä 25.4.2017