Pari päivää Brysselissä – mihin menet EU?

Kipeä Brexit, tulevaisuutta viitoittavat EU-skenaariot, EU:n yskähtelevä kauppapolitiikka, ja kasvava sosiaalinen Eurooppa olivat parin päivän Brysselin visiitin keskustelun aiheita Brysselissä. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori osallistui Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistuntoon ja tapasi komission vaikuttajia. Vuori kokoaa tässä yhteen omat havaintonsa Brysselissä käydyistä keskusteluista.

Brexit – aavistus toivoa paremmasta

 • Kaikki pelkäävät yhä pahinta, mutta toivovat parasta. Emmanuel Macronin pärjääminen Ranskan presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella on aavistuksen verran rauhoittanut kriisitunnelmia. Ranskan presidenttiä ei ole vielä valittu. Brexit-juna on kuitenkin jo liikkeellä, eikä Iso-Britannian vaalit peruuta EU-eroa.
 • Iso-Britannian pääministeri Theresa May saa vaaleissa väljemmän ja vahvemman neuvottelumandaatin. Tämä sopii myös EU:lle, joka on iskostanut hyvin oman neuvotteluagendansa – ensin eron ehdot, sitten vasta uuden liiton ehdot. Ajan myötä ”kostonhalu” EU:n jättävää Britanniaa kohtaan on aavistuksen laskenut. Aavistus kompromissihalua molemmin puolin on tarpeen.  
 • Orastavaa toivoa on, että EU ja Iso-Britannia solmivat lopulta jonkinlaisen erityisratkaisun, joka on enemmän kuin normaali WTO-pohjainen kauppasuhde (vrt Venäjä), mutta ei kuitenkaan ETA-suhde (Norja).  
 • ”Haluamme kaupankäynnin jatkuvan Britannian kanssa, kuten EU-aikana”, kiteytti osuvasti elinkeinoelämän näkemyksen Eurochambersin pääsihteeri Arnaldo Abruzzi paneelikeskustelussa. ”Se ei ole mahdollista” on kuulemma komission vastaus. ”Tehkää se mahdolliseksi” on Abruzzinin kuittaus.

EU:n tulevaisuusskenaariot

 • Tyypillistä EU:ta on, että arkinen työ unionin kehittämiseksi usein jää syrjään, kun kaikki keskittyvät pohtimaan EU:n skenaariota komission viiden mallin pohjalta. Kesään mennessä eri tahojen näkemykset ovat muovautumassa.
 • Komissio tulee ulos syyskuussa omilla ehdotuksillaan ja joulukuussa EU-maiden päämiehet sopivat asiasta. Skenaariotyön jälkeen komissiolla enää yksi täysi työvuosi 2018 edessä. Sitten alkaakin valmistautuminen seuraaviin EU-vaalleihin.
 • Komissiossa yhä syytellään ”heikkoa viestintää” Brexitistä ja EU:n tilasta, mutta ei oikein vieläkään nähdä ”metsää puilta” – EU on epäonnistunut politiikan ja talouden avainalueilla. Mutta kukaan ei kiistä EU:n tarpeellisuutta – populisteja lukuunottamatta.

EU:n kauppapolitiikka

 • Arvopohjainen, kestävää kehitystä edistävä, kaikki intressit huomioiva kauppapolitiikka on nyt komission johtava teema. Kaupan ohella halutaan korostaa työ-, ympäristö- ja ihmisoikeuksia kolmansien maiden kanssa. Kaikkiin kauppasopimuksiin lisätään näitä asioita koskevat periaatteet sekä sidosryhmäseuranta.
 • Asia herättää epäluuloja useissa ”vähemmän demokraattisissa” maissa ja uhkaa vesittää EU:n kauppapolitiikan tehoa avata aidosti uusia markkinoita yrityksille. Arvopohjainen, eurooppalainen ”opettaminen” ruotsalaisen kauppakomissaari Malmströmin johdolla voi saattaa EU:n ”kauppapoliittiseen paitsioon” kolmansien maiden kanssa. Kiina ja USA voivat kelvata paremmin.

Sosiaalinen Eurooppa

 • ”Kansalaiset ensin”, ”yhteisvastuu ja solidaarisuus” ovat nyt EU:n talouskeskustelun ytimessä. AY-liike vyöryttää työ- ja sosiaaliturvakysymysten koordinaatiota EU-tasolle. Vaarana on, että tulevaisuudessa EU haluaa ”koordinoida” palkkoja kilpailun vääristymän ehkäisemiseksi.Onneksi Suomen ay-liike ei halua palkkoja ja sosiaaaliturvaa sovittavaksi EU-tasolla.
 • Sosiaalinen Eurooppa toistuu nyt poliittisten päättäjien puheissa niin usein, että talouden kasvun eväät alkavat unohtua. Yrittäjyys, talouden realiteetit ja työpaikkojen syntyminen ovat jääneet paitsioon tässä keskustelussa. Yrityselämän näkökulmasta suunta on erittäin huolestuttava.