Tarkalle oikolukijalle töitä Keskuskauppakamarissa kesäkuussa

Tarjoamme oikolukutyötä oikeustieteen ylioppilaalle, jolla on erinomainen suomen kielen taito ja tarkka työskentelytapa.

Milloin: 1.6. ja 20.6. välisenä aikana

Työtunnit: enintään 50 tuntia

Oikoluettavat artikkelit käsittelevät markkinointioikeutta ja muita immateriaalioikeuksia, itsesääntelyä, sopimusoikeutta, yhtiöoikeutta, prosessioikeutta ja välimiesmenettelyä. Artikkelit ovat pääosin suomenkielisiä, mutta myös ruotsin- ja englanninkielisiä.

Hae tehtävää viimeistään 10.5.2017 klo 16.00. Toimita kirjallinen hakemuksesi Keskuskauppakamariin, Paula Paloranta, PL 1 000 (Aleksanterinkatu 17), 00101 Helsinki. Liitä hakemuksesi oheen opintosuoritusrekisteriote, YO-todistus, lukion päättötodistus ja työtodistuksesi.

Tiedustelut: Paula Paloranta, puh. 09 4242 6212