Valinnanvapausjärjestelmän toimivuus edellyttää avointa tietoa

Suomen Kuvalehden artikkelissa Näpit irti kermakupista (SK 13/2017) kerrottiin tapauksesta, jossa valinnanvapauskokeilualueella ei ole saanut tietoa jonotusajoista ennen palveluntarjoajan valintaa. Sote-uudistus on suuri muutos, johon liittyy monia haasteita. Yksi on se, miten potilas osaa valita tarpeellista ja laadukasta hoitoa. Onnistuneessa sote-uudistuksessa tämä kysymys on ratkaistu.

Valinnanvapausjärjestelmän toimivuus edellyttää, että asiakkaat saavat palveluntuottajista, palvelun laadusta ja asiakasarvioista tietoa avoimesti, kattavasti ja keskitetysti. Saatavaan tietoon sisältyvät jonotusajat ja asiakasarviot, mutta ne ovat vain osa laatutekijöistä.

Valinnanvapauteen siirtyneissä Euroopan maissa esimerkiksi valvontaviranomaiset arvioivat palveluiden laatua. Käytäntöjä valottaa oivallisesti Kelan tutkimus Valinnanvapaus ja kilpailu terveyspalveluissa.

Pohjoismaista Ruotsissa on kansallinen laaturekisterijärjestelmä. Sekä julkinen että yksityinen sektori tuottavat asiakkaille vertailukelpoista tietoa palveluista, ja 1177.se-sivustolla on tietoa valinnanvapaudesta, palveluista ja eri tuottajista. Tanskassa on jo vuodesta 2001 ollut sundhed.dk-sivusto, jossa asiakkaat voivat vertailla jonotusaikoja ja laatuluokituksia sekä hoitaa ajanvarauksia ja reseptien uusimista. Norjassa helsenorge.no-sivusto tarjoaa tietoa terveyspalveluista, esimerkiksi laadusta ja odotusajoista.

Englannissa asiakkaille tarjotaan vertailukelpoista tietoa terveydenhuollon palveluista, laadusta ja odotusajoista hyvin laajasti. Hollannissa vertailukelpoisen tiedon julkaisu sairaaloiden laadusta alkoi jo vuonna 2005.

Tutkimuksissa on havaittu, että vertailukelpoinen tieto palveluiden laadusta ohjaa asiakkaiden valintaa parempien tuottajien pariin. Avoimuus helpottaa valintoja ja edistää kansanterveyttä. Kilpailu kirittää tuottajia laadukkaaseen ja tehokkaaseen toimintaan. Verrokkimaiden kokemukset ovat käytössä sote-uudistuksessa, eikä tiedon antaminen jää palveluntuottajien hyvän tahdon varaan, vaan avoimuuteen tulee yhteiset pelisäännöt. Avoimuus ja vertailukelpoinen tieto ovat avaimet valinnanvapauteen ja onnistuneeseen sote-uudistukseen.

Kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Suomen Kuvalehdessä 5.5.2017