Valinnanvapauden tavoitteet saavutetaan reilulla kilpailulla

Hallituksen esityksestä valinnanvapauslaiksi käydään tänään lähetekeskustelu eduskunnassa. Keskustelua seuratessa on muistettava, miksi sote-uudistusta ylipäätään tehdään. Sitä tehdään siksi, että nykyisen järjestelmän kustannuskehitys on kansantaloudellisesti mahdoton ja perusterveydenhuollossa on merkittäviä puutteita. Monet ongelmista, joita valinnanvapauden kriitikot nostavat esiin valinnanvapauteen liittyvinä riskeinä, ovat läsnä nykytilanteessa.

Jos sote-palvelut järjestettäisiin tuloverotuksen tuotoilla, noin 95 prosenttia maksamistamme ansio- ja pääomatulojen veroista menisi nykyisen sote-järjestelmän pyörittämiseen. Samaan aikaan potilaat jonottavat lääkäriin pääsyä kohtuuttoman pitkään. Nykyisellään sote-palvelut heikkenevät kiihtyvällä vauhdilla ja kustannukset nousevat kestämätöntä tahtia.

Sote-uudistuksella tavoitellaan potilaiden nopeampaa pääsyä lääkäriin, parempaa hoidon laatua sekä kestävyysvajeen pienentämistä kolmella miljardilla eurolla. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi luo edellytykset näiden tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteiden maaliin vieminen jää kuitenkin maakunnille, jotka ratkaisevat, kuinka uudistus onnistuu käytännössä.

Kilpailuneutraliteetti, tiedon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia onnistumiseen

Tärkein asia onnistuneen uudistumisen kannalta on, että valinnanvapauteen liittyvä monituottajamalli toteutuu kilpailuneutraalisti. Yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin palvelun tuottajien välillä on vallittava reilu kilpailuasetelma.

Toiseksi, tiedon avoin saatavuus on varmistettava ja tietojärjestelmien on oltava toimivia. Potilaan valinnanvapaus takaa hoidon laadun paranemisen perusterveydenhuollossa kilpailun ja avoimen tiedon kautta. Jos asiakas ei ole tyytyväinen, hän voi vaihtaa sote-keskusta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden onnistunut integroituminen on myös riippuvainen tiedon sujuvasta kulkemisesta eri toimijoiden välillä.

Kolmanneksi, kustannussäästöjä saavutetaan ainoastaan, jos yksityiset yritykset pääsevät kirittämään julkista sektoria ja terveydenhuollon kustannukset saadaan läpinäkyviksi. Läpinäkyvyys lisää myös parhaiden käytäntöjen leviämistä, joilla saavutetaan säästöjen lisäksi potilaiden parempaa hoitoa. Kustannussäästöjen toteutumisessa paljon on kiinni myös digitaalisista innovaatioista, joita avautuvilta markkinoilta odotetaan.

Syytökset “kerman kuorinnasta” ovat yliampuvia

Valinnanvapauden onnistumisen ytimessä on asiakkaan mahdollisuus valita suoraan itselleen parhaiten sopiva palvelun tuottaja. Asiakas valitsee siis palveluntuottajan, eikä palveluntuottaja valitse asiakasta. Hallituksen esityksessä valinnanvapauslaiksi palvelun tuottajat velvoitetaan ilmoittamaan julkisessa tietoverkossa enimmäisasiakasmääränsä sekä ajantasaisesti se, kuinka paljon uusia asiakkaita se pystyy ottamaan asiakkaikseen. Asiakkaiden valinnan ei pitäisi olla mahdollista palvelun tuottajille.

Yritysten edustus tärkeää sote-uudistuksen valmistelussa maakunnissa

Eduskuntakäsittelyn lisäksi kriittistä on, kuinka sote-uudistuksen valmistelut tehdään maakunnissa. Monet maakunnat ovat jo pitkällä valmisteluissaan. Puutteellista näissä valmisteluissa on, että yrityksiä ei ole otettu mukaan riittävällä edustuksella.

Sote-uudistuksen valmisteluita ja siirtymäkauden suunnittelua ei voida tehdä vain nykyisten julkisten palveluntuottajien lähtökohdista. Sote-uudistuksessa ei olla pelkästään korjaamassa nykyistä järjestelmää vaan luomassa täysin uutta; uusia toimintatapoja, tavoitteita ja pelisääntöjä.

Parhaat toimintatavat ja uusimmat teknologiset ratkaisut on saatava mukaan uudistukseen jo valmisteluvaiheessa. Tämä edellyttää kaikkien tulevien palveluntuottajien osaamisen ja tiedon maksimaalista hyödyntämistä yhteiseksi hyväksi alusta lähtien.