Hallitukset tarvisevat uusiutumista

Reijo Tauriainen kannustaa omistajia pohtimaan hallituksen tarvitsemaa osaamistarvetta ja etsimään hallitusammattilaisia (KL 13.6.2017).

Kannustus on aiheellinen, sillä harva (16 %) PK-yrityksen toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen pitää hallituksen jäsenistön vaihtuvuutta riittävänä. Useimmat katsovat hallituksen osaamisen olevan riittävän monipuolista yrityksen nykytilanteen kannalta. Sen sijaan alle kolmannes pitää hallituksen osaamista riittävänä yrityksen tulevien haasteiden kannalta, esimerkiksi kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen näkökulmasta. Kaiken kukkuraksi vain runsas kolmannes on sitä mieltä, että kaikki hallituksen jäsenet panostavat ja osallistuvat riittävästi hallitustyöhön. Tiedot ilmenevät kauppakamareiden PK-hallitusbarometristä, johon vastasi 1200 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea helmikuussa 2017.

Kansantaloutemme janoaa kasvua, ja sen toteuttamisessa yritysten hallituksilla on olennainen rooli. Ilmeisesti vuosia yhdessä työskennelleissä hallituksissa saatetaan kokea kiusalliseksi katsoa avoimin silmin hallituskokoonpanon osaamista ja uusiutumistarpeita. Oivallinen työkalu tähän olisi hallitustyön arviointi, mutta vain kolmannes PK-yrityksistä tekee sitä vuosittain.

Kasvua odottavien omistajien kannattaisi vaatia vuotuista hallitustyön arviointia hallituksen osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja panostaa hallituskandidaattien haravointiin. Hallitusten uusiutuminen ja osaamistaso on saatava riittäväksi yritysten kasvua vauhdittamaan.

Leena Linnainmaa
Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Kirjoitus on alun perin julkaistu Kauppalehdessä 15.6.2017