Naisjohtajien mentorointiohjelman alumni Elina Liehu vuokraa johtajia yrityksille

Elina Liehu osallistui Keskuskauppakamarin naisjohtajien ensimmäiseen mentorointiohjelmaan vuonna 2012–2013. Mitä Elina Liehulle kuuluu nyt neljä vuotta ohjelman jälkeen?

Elina Liehu osallistui Keskuskauppakamarin naisjohtajien ensimmäiseen mentorointiohjelmaan vuonna 2012–2013. Muotokuva on otettu Keksin Naisjohtajat esiin! -kampanjassa, jossa Keskuskauppakamari oli osallisena. Kuva: Riitta Supperi.

Missä tehtävissä työskentelit kun hait ohjelmaan? Millaiset olivat uratavoitteesi silloin?
Olin toimitusjohtajana ohjelmistokehitysalan yrityksessä. Uraani on aina leimannut se, että hakeudun mielelläni uuden äärelle. Tässä tehtävässä yrityksen perustajat rekrytoivat minut ensimmäiseksi palkatuksi toimitusjohtajaksi, siis pomoksi heille. Keskuskauppakamarin mentorointiohjelmaan hain, koska hallitustehtäviin pääseminen oli ollut tavoitteenani jo pidempään. Halusin vahvistaa kyvykkyyttäni siihen.

Mitkä olivat suurimmat hyödyt mentorointiohjelmasta? Vauhdittiko ohjelma uraasi?
Suurin hyöty oli ehdottomasti verkosto. Se ei ole ehkä suoraan vauhdittanut uraani, mutta olen saanut siitä tukea, kun olen pohtinut seuraavia askelia urallani. Mentoriltani Mårten Mickosilta taas sain neuvoa ja sparrausta ammatilliseen tekemiseen. Keskustelut auttoivat hahmottamaan identiteettiäni työssäni: olen ammattijohtaja. Vaikka olin ollut esimies- ja johtotehtävissä vuosia, vasta mentorointi auttoi pukemaan sen sanoiksi.

Mitä teet nykyään työksesi? Miten etenit nykyiseen tehtävääsi?
Rakennan yritystäni nimeltä Ferovalo, joka välittää vuokrajohtajia organisaatioille. Rakensin liiketoimintaa ensin suorahakuyhtiössä, mutta ostin liiketoiminnan viime keväänä kokonaan itselleni. Työllistän tällä hetkellä itseni lisäksi yhden kokopäiväisen työntekijän. Liiketoiminnan kehittämisessä tukenani on kuuden henkilön Advisory Board, jossa on mukana myös Tina Nyfors, johon tutustuin ja ystävystyin mentorointiohjelman kautta.  Nykyään toimin myös Thinking Portfolio Oy:n hallituksen jäsenenä.

Milloin vuokrajohtaja on hyvä ratkaisu?
Johtajan vuokraaminen sopii ratkaisuksi kaiken kokoisille yrityksille, joissa ollaan jonkun uuden asian äärellä. Ratkaisu on erityisen suosittu projektiluontoisiin tehtäviin. Vuokrajohtaja saa organisaation aidosti toteuttamaan asioita, joista on saatettu puhua konditionaalissa jo pitkäänkin. Vuokrajohtajan avulla organisaatioon voidaan hankkia vahva strateginen osaaminen esimerkiksi jonkun prosessin tai mallin rakentamiseen, jota jatkossa voidaan hyödyntää vähemmälläkin substanssiosaamisella.

Miksi johtajat ryhtyvät vuokratyöntekijöiksi?
Uskon, että johtajat ovat tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän kiinnostuneita projektiluontoisesta tekemisestä. Jo pidempään on puhuttu pitkien työsuhteiden rapautumisesta ja etenkin nuorten osaajien halusta hakeutua korporaatioiden sijasta elämykselliseen, vaihtelevaan uraan. Vuokrajohtajuus on yksi tapa hallita omaa aikaansa ja tekemistään esimerkiksi hallitusjäsenyyksien ja konsultointitoimeksiantojen ohella. Verkostomme johtajat ovat yrittäjiä, joista suurimmalla osalla on kymmenien vuosien kokemus työskentelystä johtoryhmätasolla. He ovat usein tilanteessa, jossa vallitsee tietynlainen vapaus toteuttaa itseään työmarkkinoilla. Jos esimerkiksi asunto on jo maksettu ja lapset ovat maailmalla, ei ole samanlaista pakkoa miettiä, missä on kolmen vuoden päästä.

Ferovalo on lanseeraamassa myös hallituspaikkojen ilmoituspalvelua. Mihin tarpeeseen se vastaa?
Uskon, että yritykset hyötyvät merkittävästi ulkopuolisista jäsenistä hallituksissaan. Hyvän tyypin hakemisen sijasta on haettava strategiaa tukevaa osaamista – hallituksen tehtävähän on määritellä yritykselle strategia. Hallituspaikkojen ilmoituspalvelun avulla haluamme edistää yritysten ja potentiaalisten hallitusjäsenten kohtaamista.

Minkä vinkin antaisit urallaan eteenpäin haluaville naisille?
Älä tee kaikkia asioita väkisin itse. Vinkki toimii niin työ- kuin yksityiselämässä. Olen huomannut että suomalaiselle mentaliteetille tavanominen piirre on, ettei hankita apua vaan halutaan pitää kaikki tehtävät itsellään. Töissä tehdään pitkää päivää ja kotona halutaan olla kaikkien asioiden hoitajia. Keskity ennemmin niihin asioihin, jotka ovat mieluisia ja opettele priorisoimaan. Kaiken ei pidä olla priimaa.

 

Lue myös Naisjohtajat Esiin! -kampanjan haastattelu Liehusta