Kauppakamarien vinkit G20-johtajille – ja kotikatsomoihin

G20-maiden johtajien kokoontuvat 7.-8.7.2017 Hampuriin pohtimaan Saksan pääministeri Angela Merkelin johdolla keinoja verkottuneen maailman rakentamiseen teemalla ”Shaping an interconnected world”.

Kokouksen ennakkoanalyyseissä enemmän huomiota on saanut eri huippujohtajien persoonat ja mahdolliset keskinäiset kemiat. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kokouksen varsinainen agenda eri teemoineen. G20-maat voivat halutessaan sopia kansainvälisen kaupan, talouden ja turvallisuuden tulevista toimista. Aikaisemmat G20-huippukokoukset ovat kuitenkin osoittaneet, että G20-päätöslauselmien toimeenpanosta on usein lipsuttu itsekkäistä, kansallisista syistä. Silti G20-huippukokouksen merkitys maailman johtavien päättäjien keskustelufoorumina ei pidä aliarvioida. Yhdessä sovittu velvoittaa ainakin moraalisesti kaikkia G20-maita.

Yrityselämän ääni kuuluu myös G20-kokouksessa, sillä yrityselämän B20-yhteistyö kokoaa yhteen kansainvälisen yrityselämän näkemykset ja huolet sekä saattaa ne osaksi G20-valmistelua.

Viisi viestiä G20-kokoukselle

Kauppakamari on vahvasti mukana G20-valmistelussa, sillä Kansainvälinen kauppakamari ja Eurochambers tuovat aina oman näkemyksensä G20-päättäjien tietoon. Kauppakamarien odotukset G20-johtajille voidaan kiteyttää viiteen teemaan seuraavasti:

  1. AVOIN KAUPPA: Protektionismin kasvun on pysäytettävä. Yhteisistä pelisäännöistä on pidettävä kiinni ja uusia kaupan pelisääntöjä kaivataan erityisesti investoinneissa ja sähköisessä kaupassa. Olennaista on myös kitkeä tervettä kilpailua vääristävää lahjontaa valtioiden ja yritysten toimin.
  2. KESTÄVÄ KASVU: Yhteisiä toimia ilmastonsuojelun ja resurssitehokkuuden vahvistamiseksi on jatkettava. Yhteisistä sitoumuksista on pidettävä kiinni. Yksityisten investointien ja teknologian hyödyntämistä on edistettävä. Kaikkia energiamuotoja tarvitaan yhä, mutta poliittisilla valinnoilla voidaan suosia ilmastoystävällisiä ratkaisuja.
  3. EDISTYVÄ DIGITALISAATIO: Pullonkauloja digitalisaation kehittymiseen on karsittava. Digitalisaatiolla voidaan myös edistää kestävää, ilmastoystävällistä ja resurssitehokasta kasvua eri maissa sekä nostaa tuottavuutta. Samalla on kunnioitettava aineettomia pääomia toimivien ja modernien IPR-järjestelmien avulla.
  4. RAHOITUKSEN SAATAVUUS: Rahoitusmarkkinoiden tervehtyminen vaatii läpinäkyvyyden lisäämistä ja fiksua sääntelyä, joka ei kurita sijoittajia ja pankkeja rahoituksen antajana tai pk-yrityksiä rahoituksen saajina. Tervettä kilpailua rahoitusmarkkinoilla on edistettävä ja vastuita selkeytettävä.
  5. ENNAKOITAVA VEROTUS: Verotuksen läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta on lisättävä, jotta terve kilpailu eri maiden ja yritysten kesken toimisi paremmin. Verotuksessa pitää karsia kaksinkertaisen verotuksen ongelmat, mutta ei estää tervettä verokilpailua eri maiden kesken.

G20-huippukokouksen seurannassa ja sen päätöslauselman arvioimisessa kukin voi näiden viiden vinkin pohjalta arvioida, onnistuiko G20-huippukokous linjauksissaan yrityselämää tyydyttävällä tavalla.

Kansainvälisen kauppakamarin ja Eurochambersin / Global Chambers Platformin G20-viestit kokonaisuudessaan oheisena.