Vauhtisokeus vaarana euroalueen ja Suomen talouskasvussa

Maailmantalouden suhdanneodotukset vahvistuivat edelleen kesän aikana, osoittaa heinäkuussa 121 maassa tehty 1123 talousasiantuntijan Ifo World Economic Survey-kysely. Euroopan johdolla maailmantalouden kasvun uskotaan yhä jatkuvan loppuvuoden aikana. Epävarmuustekijät liittyvät kehittyvien markkinoiden, kuten Kiinan, kasvuun.

Suomen kasvu on maailman huippua, sillä Ifo-indikaattori ponnahti kevään 32.1:stä kesällä 52.3:een. Suomen Ifo-indikaattori on korkeimmalla tasolla sitten syksyn 2007. Ifo kyselyn mukaan Suomen ulkomaankauppa vahvistuu merkittävästi loppuvuonna. Ensi vuonna Suomen viennin haasteena voi olla maailmantalouden kasvun hyytyminen.

”Euroalueen vahva kasvu antaa nyt kaivattua vetoapua Suomelle viennille, josta yhä 60 prosenttia menee Eurooppaan”, Ifo-selvitykseen perehtynyt Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori korostaa.

Vuoren mukaan kasvun tasaantuminen kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Aasiassa, voi ennakoida maailmantalouden hiipumista vuonna 2018. Myös Brexit ja USA:n poliittinen ennakoimattomuus luovat epävarmuutta.

”Suomessa on syytä varoa nyt vauhtisokeutta. Parantuneen kilpailukyvyn eväitä ei kannata syödä budjetti- ja työmarkkinapöydissä, kun ensi vuoden näkymät maailmantaloudessa ovat utuiset”, painottaa Vuori.

Euroalue vahvistuu  Brexit syö uskoa Britannian talouteen

Ifon mukaan euroalueella talousodotukset ovat korkeimmat sitten syksyn 2000. Saksa, Ranska, Italia ja Espanja ennakoivat hyvää talouskasvua. Sen sijaan Ifo-indikaattorin mukaan Britanniassa talousodotukset romahtivat kevään tilanteesta (+4.7) kesään (- 46.3). Epävarmuus Brexit-ratkaisusta syö brittien uskoa investointien ja kulutuskysynnän suotuisaan kehitykseen.

Aasiassa ja Amerikassa kasvavaa huolta taloudesta

Aasiassa Japanin talous jatkaa hidasta toipumistaan. Kiinan taloustilanne nähdään tällä hetkellä tyydyttävänä, mutta huolta aiheuttaa seuraavien kuuden kuukauden talouskehityksestä kuvaa Ifo-indikaattorin muuttuminen negatiiviseksi (-10.4). Myös muiden Aasian maiden talousodotuksiin liittyy epävarmuutta. Ainoastaan Intiassa talouden tilaa pidetään hyvänä ja seuraavan kuuden kuukauden talousodotukset ovat myönteiset.

Pohjois-Amerikassa USA:n taloustilanne on hyvä, mutta suhdanneodotukset tulevan suhteen ovat muuttuneet negatiiviseksi (-6.9) ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Etelä-Amerikassa poliittisen epävarmuuden kourissa olevan Brasilian talousodotukset laskivat merkittävästi (-41.0).

Uudet kauppasanktiot tuovat epävarmuutta Venäjän kauppaan

Ifo ennakoi, että Venäjän talouden toipuminen saattaa jäädä väliaikaiseksi lännen uusista kauppasanktioista ja kauppasodan uhasta johtuen. Ifo-asiantuntijat pelkäävät maan tuonnin ja viennin kärsivän niistä.

Maajohtaja Timo Vuoren mukaan Venäjän ja USA:n heikentyneet suhteet eivät tiedä hyvää EU:n ja Suomen kaupalle Venäjän kanssa.

”Toistaiseksi uusien sanktioiden merkitystä on vaikea arvioida, mutta kasvava epävarmuus poliittisissa suhteissa leimaa myös kauppasuhteita. Suomalaiset yritykset ja pankit eivät ole immuuneja USA:n kauppatoimille”, muistuttaa Vuori.

Inflaatio ja korot aisoissa

Inflaation uskotaan maailmanlaajuisesti olevan 3 prosentin tasolla ja euroalueella nousevan lievästi 1,5 prosenttiin. Valuutoista dollarin nähdään olevan yliarvostettu. Pitkien ja lyhyiden korkojen odotetaan hieman nousevan.

Ifo World Economic Survey julkaistaan maailmanlaajuisesti 10.8.2017 klo 08.00 GMT, osoitteessa: www.ifo.de ”World Economic Survey”. Ifo Euro Area Economic Survey julkaistiin jo 3.8.2017. Suomessa kysely julkaistaan yhteistyössä Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n kanssa. Kyselyyn vastasi 1123 talousasiantuntijaa 121 maasta heinäkuussa 2017.