Vetovoiman lisääminen on ydinasia

Viime aikojen koulutusta koskeviin keskustelunavauksiin on kuulunut oppivelvollisuusiän nostaminen ja opiskelupaikan takaaminen kaikille. Toivottavasti keskustelu ei jumitu näihin sinänsä hyvää tarkoittaviin ehdotuksiin, jotka eivät pureudu ongelman ytimeen.

Oppivelvollisuusiän nostaminen ei auta siihen keskeiseen syrjäytymistekijään, että kaikki peruskoulun käyneet nuoret eivät ole oppineet kunnolla lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Tämä on erityisesti poikien ongelma. Tuoreimpien PISA-tulosten mukaan joka kuudes peruskoulun päättävä nuori ei ollut oppinut tarpeeksi selvitäkseen jatko-opinnoista.

Yhteiskuntamme kulmakiveksi muodostunut tasa-arvoinen ja laadukas perusopetus ei käytännössä toteudu kaikille. Vaarana on, että Suomeen syntyy toivottomien nuorten miesten luokka. Armovitoset käyvät kalliiksi. Veronmaksajilla on oikeus odottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö viestii pikaisesti, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy.

Ehdotus opiskelupaikan takaamisesta kaikille on sikäli tarpeeton, että opiskelupaikkoja riittää kyllä kaikille, kunhan niihin vain saataisiin opiskelijoita. Viime yhteishaussa jäi täyttämättä tuhansia aloituspaikkoja.

Erityisen vaikeaa on saada riittäväsi opiskelijoita metallialan koulutukseen. Näin siitä huolimatta, että mediassa on ollut viime aikoina runsaasti positiivia uutisia teollisuudestamme. Alan työllisyys on hyvä, eivätkä palkatkaan ole huonot. Jotenkin tuntuu unohtuvan, kuinka merkittävässä roolissa konepajateollisuus on Suomessa. Helsingin pörssissä selvästi suurin toimiala on teollisuustuotteet ja -palvelut -sektori. Moderni teollisuutemme tarjoaa ammattilaisille hyviä työpaikkoja. On nurinkurista, jos nuoret jäävät kortistoon eivätkä tartu opiskelumahdollisuuksiin samalla, kun yritykset joutuvat hankkimaan työvoimaa ulkomailta.

Ammatillinen koulutus tarjoaa nopean väylän moniin hyvin työllistäviin ammatteihin. Sen sijaan että tehtäisiin lisää ehdotuksia erilaisista näennäistoimista, nyt on aika pohtia, miten ammatillisen koulutuksen vetovoimaa voitaisiin lisätä. Tässä on roolia sekä kouluille ja opintojen ohjaukselle, että medialle ja suomalaiselle teollisuudelle.

Artikkeli on alun perin julkaistu Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen (AMKE ry) sivuilla 5.8.2017.