Verotuksen tiekartassa suuri mahdollisuus uudistuksiin

Keskuskauppakamarin johtaja Ann-Mari Kemell näkee verotuksen tiekartassa suuren mahdollisuuden uudistaa verojärjestelmää. Kemell pitää tärkeänä, että mahdollisuutta ei tuhlata hienosäätöön. Tiekartan tulee tarjota aitoja uudistuksia, joilla luodaan kasvuedellytyksiä yrityksille ja lisätään kannustimia työntekoon.

Hallitus on käynnistämässä verotuksen tiekartan eli pitkän aikavälin suunnitelman valmistelun, jossa etsitään ratkaisuja muun muassa digitalisaation, robotisaation, jakamistalouden, alustatalouden ja kansainvälisen verokilpailun aiheuttamiin haasteisiin. Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell pitää hallituksen käynnistämää hanketta verotuksen tiekartasta erittäin tervetulleena.

“Verojärjestelmän pitkäjäntäinen kehittäminen ja uudistaminen yli hallituskausien on keskeisessä asemassa, kun luodaan yritystoiminnan edellyttämää vakaata toimintaympäristöä. Elinkeinoelämän kannalta oleellista on, että verojärjestelmä on ennakoitava, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja että yritysten verotaakka ei kokonaisuudessa ainakaan lisäänny”, Keskuskauppakamarin Suuressa Veropäivässä puhunut Ann-Mari Kemell painottaa.

Kemell pitää tärkeänä, että tiekartassa tarkastellaan myös henkilöiden verotusta. “Verojärjestelmämme suurimpana epäkohtana voidaan pitää ansiotuloverotuksen liian jyrkkää progressiota, joka toimii haittaverona työnteolle. Ankara palkkatulojen verotus ei kannusta ylennyksen vastaanottamiseen, lisätyön tekemiseen tai lisäkoulutuksen hankkimiseen. Se on merkittävä rakenteellinen ongelma, sillä Suomen menestys tulee jatkossakin rakentumaan koulutuksen ja osaamisen varaan”, Kemell sanoo.

Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä järjestettiin Finlandia-talolla Helsingissä 27.9.2017 tänä vuonna jo 30. kerran. Paikalla oli totuttuun tapaan vero-oikeuden keskeiset toimijat ja vaikuttajat.