Monikulttuurisuudessa menestyneet yritykset palkittiin

Helsingin seudun kauppakamarin, Keskuskauppakamarin ja työ- ja elinkeinoministeriön keväällä 2017 järjestämään Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailuun osallistuneita yrityksiä palkittiin gaalassa 5.10. Kampanjan tavoitteena oli tuoda esiin monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä, sekä korostaa työyhteisöjen monimuotoisuuden merkitystä liiketoiminnalle.

”Suomeen tarvitaan lisää tekijöitä ja huippuosaajia, jotta maamme olisi kilpailukykyinen myös jatkossa. Monimuotoinen työyhteisö luo vankan kasvualustan uusille toimintamalleille, parhaalle osaamiselle, kehittyvälle liiketoiminnalle ja kasvavalle asiakaskunnalle.  Palkittavat yritykset ovat erinomainen esimerkki siitä, miten yrityksen monimuotoisuus tuo etua toimialasta riippumatta”, toteaa tuomariston puheenjohtaja ja Skanska Oy henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä.

Huone Events Hotel valittiin palkittavaksi yritykseksi pienten (alle 50 henkilöä) yritysten kategoriassa, JS Suomi Oy keskisuurten (50-250) ja WSP Finland Oy suurten (yli 250) kategoriassa. Lisäksi jury antoi erityismaininnan BlueFors Cryogenics Oy:lle tunnustuksena esimerkillisestä asenteesta työyhteisön monimuotoisuuden kehittämisessä ja kyvystä muuntaa huippuosaaminen kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

”Monikulttuurisuudella on yrityksille merkittäviä kerrannaisvaikutuksia: se vahvistaa yritysten kilpailukykyä, tukee uutta liiketoimintaa ja innovaatioita sekä kasvattaa kohdemarkkinatuntemusta. Mitä avoimemmat ja houkuttelevammat työmarkkinat meillä on, sitä enemmän saamme Suomeen kansainvälisiä osaajia ja investointeja”, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Kilpailu toteutettiin Hofstede Insightsin toteuttaman organisaatiokulttuurin avoimuutta mittaavaan tutkimuksen avulla. Palkittavia yrityksiä valitessa pääpaino oli yritysten henkilöstön vastauksilla tutkimukseen. Tulosten analysoinnissa otettiin huomioon yrityksen toimiala, arviot optimaalisesta organisaatiokulttuurista, vastausaktiivisuus sekä painotettiin organisaatiokulttuurianalyysin avoimuutta ja monimuotoisuutta mittaavia tekijöitä. Lisäksi taustakriteereinä käytettiin arvioita yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuusnäkymistä.

Kilpailuun osallistui 45 yritystä ja vastauksia kyselyyn tuli noin 2000.

Kilpailun juryn puheenjohtajana toimi Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, ja muina jäseninä olivat Opteam Oy:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Asiantuntijajäsenenä juryssa toimi Hofstede Insightsin toimitusjohtaja Egbert Schram ja juryn sihteerinä Helsingin seudun kauppakamarin projektijohtaja Markku Lahtinen.

Chamber of Multicultural Enterprises (COME) -projektin tavoitteena on parantaa yritysten ja työnantajien valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa ja toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä edistää yritysten menestymistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. COME on osa At Work in Finland -hanketta, jota osarahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Uudenmaan liitto. Hofstede Insights on itim Internationalin uusi nimi, 1.10.2017 alkaen.