Suomen Carita Wallgren-Lindholm kansainväliseen huippupestiin

Kansainvälinen kauppakamari ICC on nimittänyt 9.10.2017 Sydneyssä pitämässään kokouksessa suomalaisen Carita Wallgren-Lindholmin maailman johtavan kansainvälistä välimiesmenettelyä kehittävän valiokunnan, ICC Commission on Arbitration and ADR, puheenjohtajaksi. Ensimmäisenä naisena ja pohjoismaalaisena tehtävään valittu asianajaja Wallgren-Lindholm aloittaa tehtävässä 1.1.2018. Valinta on vahva tunnustus myös Suomelle työstä tällä alalla.

Carita Wallgren-Lindholm on Lindholm Wallgrenin Asianajotoimisto Oy:n perustaja ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen entinen hallituksen jäsen. Hän on toiminut ICC Commission on Arbitration and ADR:n jäsenenä vuodesta 1996 ja varapuheenjohtajana vuodesta 2011.

Vuodesta 2012 alkaen hän on toiminut Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisen välitystuomioistuimen (ICC International Court of Arbitration) jäsenenä. Se hallinnoi välimiesmenettelyjä ja määrää välimiehiä sekä kaupallisiin välimiesmenettelyihin että yritysten ja valtioiden välisiin riitoihin.

Työurallaan Wallgren-Lindholm on erikoistunut konfliktien hallintaan, välimiesmenettelyyn, yritysostoihin, yritysten hallinnointiin, yritysten yhteiskuntavastuuseen ja oikeudelliseen etiikkaan.

“Rauhanomainen ja sujuva konfliktien hallinta ja ratkaisu niin yksilöiden kuin yritysten kesken on toimivan yhteiskunnan ja talouden peruskiviä. Toimintaympäristön monimutkaisuuden kasvaessa myös yritysten riidanratkaisun kehittämistä on jatkettava ennakkoluulottomasti”, painottaa Wallgren-Lindholm.

Valinta merkki edelläkävijyydestä

Valinta on vahva tunnustus Carita Wallgren-Lindholmille hänen edelläkävijyydestä. “Se on myös hieno osoitus hänen kansainvälisestä työstään yritysten välisten kansainvälisten liikeriitojen ratkaisumenettelyiden kehittämisessä”, toteaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen maajohtaja Timo Vuori.

Nimitys on hieno tunnustus myös Suomelle, jonka maine kansainvälisen välimiesmenettelyn ja siihen liittyvien palveluiden kehittämisessä on kasvanut aimo harppauksin viime vuosina.

Keskuskauppakamarin riidanratkaisupalveluista vastaava johtaja, välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teirin mukaan välimiesmenettely on Suomelle tärkeä vientituote.

“Suomi on ollut pitkään tunnettu suomalaisten johdolla käydyistä rauhanneuvotteluista ja konfliktien sovittelusta. Suomesta on nyt kasvamassa uskottava ja tärkeä toimija myös kaupallisten riitojen ratkaisussa. Carita on omalla työllään edistänyt merkittävästi suomalaista välimiesmenettelyosaamista maailmalla.”

Keskuskauppakamari palkitsi Carita Wallgren-Lindholmin toukokuussa 2017 Suomi 100 -erikoisansiomerkillä tunnustuksena hänen merkittävästä työstään suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi hänen toimiessaan suomalaisen välimiesmenettelyosaamisen lähettiläänä maailmalla.

Lue myös:

Keskuskauppakamarin tiedote 18.5.2017: Välimiesmenettelyn kärkinimiä palkittiin ansiomerkeillä