Naisjohtajien mentorointiohjelman alumni Minna Helppi on rahoitusjohtaja, joka ei pelkää haasteita

Minna Helppi osallistui Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelmaan vuosina 2015–2017. Mitä hänelle kuuluu nyt? Entä miten hän kannustaisi urallaan eteenpäin haluavia naisia? Kävimme kysymässä!

Ihmisläheisyys on minulle tärkeää: se, että voin johtajana nähdä oman loistavan tiimini jäsenten kasvavan vastuihinsa ja voin auttaa heitä eteenpäin, on todella palkitsevaa, Minna Helppi sanoo. Kuva: Vilma IkolaMissä tehtävissä työskentelit, kun hait ohjelmaan? Millaiset olivat uratavoitteesi
silloin?
Työskentelin Metson rahoitusjohtajana, kuten nytkin. Minulla ei ole koskaan ollut sellaisia
uratavoitteita, että haluaisin olla jossain tietyssä asemassa tai tietyllä tittelillä.
Enemmänkin tahdon työni olevan haastavaa ja tarjoavan mahdollisuuksia tehdä uusia
asioita. Se on se, mitä työltäni haluan ja mistä nautin. Tittelillä tai organisatorisella
asemalla ei ole minulle henkilökohtaisesti niin suurta merkitystä.

Mitkä olivat suurimmat hyödyt mentorointiohjelmasta? Vauhdittiko ohjelma uraasi?
Mentorointohjelman suurin anti oli sparrailu mentorini Birgitta Kantolan kanssa. Hänellä
tuntui olevan aina aikaa minulle ja hän laittoi minut miettimään tarkemmin, mitä tahdon
uraltani. En ollut ikinä rakentanut itselleni tietynlaista urapolkua, mutta Birgitta sai minut
miettimään erilaisia vaihtoehtoja ja pitkän tähtäimen tavoitteita.
Keskuskauppakamarin järjestämissä tilaisuuksissa nousi esille monia hyviä, pohdintojani
tukevia näkökulmia johtajuudesta ja liike-elämästä. Uskon, että minulla on nyt valmiuksia
toteuttaa suunnitelmani.

Mentorini myös esitteli minut erilaisille liike-elämän osaajille ja sillä tavoin availi ovia ja
rakensi verkostoa. Tämä verkosto olikin yksi mentorointiohjelman suurimmista hyödyistä.
Keväällä minut valittiin Kuntarahoituksen hallitukseen. Olin jo aiemminkin ollut
kiinnostunut hallitustyöskentelystä, joten tämä työ on tuntunut todella mielenkiintoiselta.
Suoritin viime vuonna Boardmanin hallitustyöskentelyn koulutuksen, mikä yhdessä
mentorointiohjelmasta saatujen työkalujen kanssa auttoi tarttumaan haasteeseen, kun
mahdollisuus hallitustyöskentelyyn avautui.

Oletko pitänyt yhteyttä mentorointiohjelman muihin naisjohtajiin? Entä mentoriisi?
Pidän mentoriini yhteyttä säännöllisesti, ja muiden mentoroitavien kanssa järjestetään
edelleen tapaamisia. Meitä oli iso joukko, 42 mentoroitavaa ja heidän mentorinsa, ja
tapasimme säännöllisesti erilaisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa. Lisäksi me
mentoroitavat tapasimme keskenämme. Syntyi hyvä verkosto, jonka toimintaa varmasti
jatketaan!

Mitä teet nykyään työksesi? Miten etenit nykyiseen tehtävääsi?
Tulin Metsolle suoraan nykyiseen tehtävääni rahoitusjohtajaksi. Aiemmin työskentelin
pankissa ja sen jälkeen muutamissa rahoitus- ja riskienhallintajohtajan tehtävissä, joista
headhunter sitten nappasi minut Metsolle.

Mikä työssäsi on antoisinta?
Pidän haasteista, jotka pakottavat oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Myös
ihmisläheisyys on minulle tärkeää: se, että voin johtajana nähdä oman loistavan tiimini
jäsenten kasvavan vastuihinsa ja voin auttaa heitä eteenpäin, on todella palkitsevaa.

Ovatko Metson uusi toimintamalli ja organisaatiorakenne vaikuttamassa työhösi?
Millaisia vaikutuksia muutoksilta voidaan odottaa?
Muutoksen myötä seitsemästä tuotelinjastamme tulee liiketoiminta-alueita, mikä lisää
läpinäkyvyyttä, ketteryyttä ja nopeutta. Uuden toimintamallin ja organisaatiorakenteen
myötä liiketoiminnan johtaminen helpottuu ja näemme nopeammin, mikä on kannattavaa
ja mitä aluetta on syytä kasvattaa. Me rahoitusosastolaisetkin tulemme askeleen
lähemmäs asiakkaitamme ja varsinaista liiketoimintaa. Uskon, että muutoksen myötä
voimme palvella asiakkaitamme vielä entistä paremmin.

Miten kannustaisit urallaan eteenpäin haluavia naisia?
Uskon vahvasti, että ajantasalla oleva ammattitaito on tärkeintä. Toinen tärkeä asia on
tehdä itsensä löydettäväksi, sillä etenkin johtajapaikat menevät usein muutoin kuin
avointen tai julkisten hakemusten kautta. Kirjoitin yhdessä kollegani Annamarja
Paloheimon kanssa kirjan Ulkomaankaupan rahoitus (Talentum), jonka uskon
hyödyttäneen uraani lisäämällä näkyvyyttä. Jokaisen ei tarvitse tokikaan kirjoittaa kirjaa,
vaan löydettävyyttään voi lisätä esimerkiksi julkaisemalla blogia tai suostumalla rohkeasti
puhujaksi seminaareihin ja asiantuntijapaneeleihin.

Verkostoituminen on myös yksi keino tehdä itsensä näkyväksi. Suosittelen lämpimästi
mentorointiohjelmaan lähtemistä, mikäli se vain on mahdollista.

Haku Keskuskauppakamarin seuraavaan naisjohtajien mentorointiohjelmaan on avoinna 29.10.2017 saakka.