Valinnanvapaus on toteutettava – uudistus ei onnistu, jos maakunnat suojelevat omaa tuotantoaan

Hallituksen lakiluonnos valinnanvapauslaiksi mahdollistaa pääosin sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Keskuskauppakamarin johtajan Johanna Sipolan mukaan uudistuksen tavoitteiden toteutuminen kuitenkin vaarantuu, jos maakunnat suojelevat omaa tuotantoaan liiallisesti. “Uudistus on toteutettava nykyisen esityksen mukaan, sillä viivyttelyyn tai valinnanvapauden vesittämiseen ei ole varaa.”

Sote-uudistuksen tavoitteena on väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä palveluista aiheutuvien kustannusten kasvun hillitseminen. Lisäksi valinnanvapaudella tavoitellaan sote-palveluiden saatavuuden ja laadun parantamista sekä halutaan edistää asiakkaiden mahdollisuuksia valita itselleen sopivin palveluntuottaja. Nykyjärjestelmä on epätasa-arvoinen, sillä esimerkiksi hoitoon pääsyn ratkaisee usein raha. ”Ne, joilla on varaa maksaa vakuutuksista ja yksityisestä terveydenhuollosta pääsevät hoitoon jopa samana päivänä, kun taas julkisella puolella jonot saattavat olla viikkojen pituisia”, Sipola sanoo.

Onnistuessaan valinnanvapaus parantaisi kaikkien pääsyä lääkäriin ja antaisi jokaiselle tulotasoon katsomatta vapauden valita itselleen sote-keskuksen sekä asiakassetelin saatuaan mieleisensä palveluntuottajan. Valinnanvapaus ohjaisi julkiset ja yksityiset palveluntuottajat parantamaan laatua ja tehokkuutta, koska asiakkaan mukanaan tuomasta rahasta olisi kilpailtava. Asiakas nousisi järjestelmän keskiöön.

”Valinnanvapaus on se palikka, joka toisi uuteen järjestelmään tervettä kilpailua ja asettaisi asiakkaan tarpeet etusijalle. Hallituksen lakiluonnos on kohtuullisen hyvä, sillä valinnanvapaus ja palveluiden monituottajamalli toteutuisivat riittävän laajasti”, sanoo Sipola.

”Ilman riittävän laajaa valinnanvapautta ja monituottajamallia syntyisi vain massiivinen julkinen monopoli ja uusi hallinnon taso. Sellaista uudistusta ei olisi järkeä toteuttaa”, Sipola jatkaa.

Valinnanvapauden toteutumisen kannalta tärkeitä kohtia lakiluonnoksessa ovat palveluiden järjestäjän ja tuottajan erottaminen sekä läpinäkyvyyteen liittyvät säädökset. Tällaisia ovat vaatimukset avoimelle tiedon saatavuudelle sekä maakunnan liikelaitosten velvoite eriyttää suoran valinnan palveluihin liittyvä kirjanpito.

Keskuskauppakamarin suurin huoli lakiluonnoksessa on maakunnille annetun vallan laajuus sekä kilpailuneutraliteetin toteutuminen.

”Uudistus ei onnistu, jos maakunnat ryhtyvät suojelemaan omaa tuotantoaan. Siksi maakunnille asetetusta velvoitteesta myöntää asiakasseteli on pidettävä tiukasti kiinni. Uudistus ei ole romuttamassa julkista terveydenhuoltoa”, Sipola toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan erikoissairaanhoidosta tuotettaisiin uudistuksen jälkeen vuonna 2024 edelleen 93 prosenttia julkisesti. Yksityisen tuotannon osuus nousisi erikoissairaanhoidossa vain neljästä prosentista seitsemään prosenttiin. Kokonaisuudessaan uudistus nostaisi STM:n arvion mukaan julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityisen sektorin tuotannon osuuden nykyisestä 16 prosentista 24 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

Myös kilpailuneutraliteetin toteutumisessa on Sipolan mukaan ongelmia: ”Yksityisten ja julkisten palveluntuottajien tasavertaiset lähtökohdat toteutuvat lakiluonnoksessa rajallisesti. Maakuntien liikelaitoksille ei voida sallia verotukseen ja konkurssisuojaan liittyviä erivapauksia”.

Sipolan mukaan lakiluonnos on kuitenkin toteuttamiskelpoinen ja uudistuksen kanssa on syytä edetä ripeästi. ”Nykyjärjestelmässä kustannusten kasvu vain kiihtyy samalla kun palveluiden saatavuus eriarvoistuu ja laatu rapautuu. Varaa viivyttelyyn ei ole”, Sipola sanoo.

Lue myös: