Valinnanvapaus jää tyngäksi ilman velvoittavia asiakasseteleitä

Hallituksen uusi linjaus poistaa maakunnilta velvoitteen antaa asiakasseteleitä erikoissairaanhoidon palveluissa ja rajaa näin erikoissairaanhoidon tarpeettoman tiukasti valinnanvapauden ulkopuolelle. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

Linjaus heikentää valinnanvapautta verrattuna lausuntokierrokselle olleeseen lakiluonnokseen.

Erikoissairaanhoidon rajaaminen valinnanvapauden ulkopuolelle jättää valinnanvapauden tyngäksi. Valinnanvapaus toteutuu perustason terveydenhuollossa, jossa lääkäriin pääsy nopeutuu ja palveluiden saatavuus kasvaa. Erikoissairaanhoidossa tilanne kuitenkin säilyy lähes nykyisenä. Linjaus todennäköisesti siirtää hoitoketjun pullonkaulan ja jonot erikoissairaanhoitoon. Jonoja sitten puretaan asiakasseteleillä – kuten nykyisinkin.

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen varsinkin kustannusten hillitsemisen näkökulmasta vaikeutuu. Kustannussäästöjä on tuskin mahdollista saavuttaa ilman, että kilpailua tuodaan myös erikoissairaanhoitoon. Kilpailu levittäisi parhaita käytäntöjä ja tehostaisi varsinkin julkisen sektorin toimintaa.

On kuitenkin huomioitava, että vaikka hallituksen uusi linjaus ei velvoita maakuntia käyttämään asiakasseteleitä, maakunnat voivat niitä halutessaan käyttää. Maakuntien ei tule suojella omaa tuotantoaan väärin perustein.  Päätöksiä asiakasseteleiden käytöstä on tehtävä järkiperustein kustannustehokkuuden ja asiakkaan sujuvan hoidon näkökulmista.

Positiivista kuitenkin on, että valinnanvapaus perustasolla toteutuu ja että uudistus etenee. Nykymallilla ei ole varaa jatkaa. Kustannukset kasvavat kestämätöntä vauhtia, mutta samanaikaisesti palveluiden laatu ja saatavuus rapautuvat. Uudistus on välttämätöntä viedä maaliin.