Saksa tarjoaa suomalaisyrityksille väylän kansainvälisille markkinoille

Saksa on pitkään ollut maailman suurimpia talouksia ja Suomen tärkein tuonti- ja vientikumppani. Suomalaiset yritykset ovat tarttuneet Saksan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja Suomen vienti Saksaan kasvoi 20 prosenttia vuoden 2017 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Saksan kauppakamarin kattava ulkomaanverkosto on nykyään myös suomalaisten yritysten käytettävissä.

Saksan talous jatkaa ennusteiden mukaan vakaata kasvua ja yltää tänäkin vuonna lähes kahden prosentin kasvuun. Vahvan talouden ja viennin salaisuutena on muun muassa 90 maassa toimiva kauppakamarien verkosto, jota suomalaiset yritykset ovat voineet hyödyntää maaliskuusta 2017 alkaen Saksan lisäksi myös ympäri maailmaa.

“Suo­malaisten yritysten kannattaisi harkita kansainvälistymisen aloittamista Saksasta pienemmän Pohjoismaan asemasta. Pääsy Saksan markkinoille antaa merkittävää taloudellista selkä­nojaa ja uskottavuutta lähteä mille tahansa muulle markkinalle. Esimerkiksi Kiinan valloitus voi onnistua helpommin saksalaisen kumppanin kanssa kuin yksin”, sanoo Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin Market Entry and Business Development -osaston johtaja Kaisu Halonen.

Saksan kauppakamariverkosto on ollut mukana saksalaisten yritysten arjessa aina vuodesta 1665 lähtien. Se koordinoi oppisopimuskoulutusta, edustaa saksalaisten yritysten intressejä ja edistää kansainvälistä kauppaa. Käytännössä kaikki Saksan 3,7 miljoonaa yritystä ovat paikallisen kauppakamarin jäseniä. Saksassa on 79 kauppakamaria (IHK) ja Saksan ulkopuolella 130 kauppakamaria 90 maassa (AHK:ta).

Saksa­lais-Suomalainen Kauppakamari juhlii 40-vuotista taivaltaan Suomen ja Saksan väli­sen kau­pan edistäjänä tänä vuonna. Se on yksi Saksan ulkomaankauppakamareista (AHK). Helsin­gissä toimiva kauppakamari tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten kumppaneiden ku­ten Keskuskauppakamarin ja Business Finlandin kanssa. Saksalais-Suomalainen Kauppa­ka­ma­ri auttaa suomalaisia yrityksiä löytämään liiketoiminta­mahdollisuuksia Saksassa ja 90 maassa ulkomaankauppaverkostonsa kautta.

“Tyypillistä on, että työ aloitetaan tekemällä markkina-analyysi, jotta saamme kattavan kuvan suomalaisen yrityksen tuotteista, potentiaalista ja asemasta Saksassa. Tämän jälkeen selvitämme parhaat mahdolliset yhteistyökumppanit kuten asiakkaat, jakelijat, joint venture -kumppanit, joihin otamme yhteyttä omissa nimis­sämme”, Halonen sanoo. Saksalais-Suomalainen kauppakamari tarjoaa yritykselle myös valmennusta ja tukea neuvottelutilanteisiin.

Kumppanuushankkeita yrityksille

Halosen mukaan käytännössä kaikki saksa­laiset yritykset ovat kauppakamariverkoston jäseniä Saksassa. “Tämä tekee projekteis­tamme tehokkaita. Olemme saksalaisille yrityksille ‘yksi heidän omistaan’. Näin myös pienet yritykset voivat saada kauttamme tehokasta palvelua ja hyviä tuloksia”, sanoo Halonen.

Esimer­kiksi yrittäjävetoinen Comed Oy otti Saksalais-Suomalaiseen Kauppakamariin yhteyttä keväällä 2017 ravintolisän viemiseksi Saksaan. Tuote oli jo kesällä verkkokaupassa ja puolen vuoden kuluttua apteekkijakelussa.

Saksalais-Suomalaisella Kauppakamarilla on yrityksille tarkoitettujen räätälöityjen palve­luiden lisäksi Keskuskauppakamarin ja Teknologiateollisuuden kanssa yhteinen digikump­panuushanke. Kumppanuushankkeen ensimmäinen ohjelma, kaksivuotinen Industrie 4.0, on viimeisessä vaiheessa. Ohjelmassa 15 suomalaiselle osallistujalle haetaan räätälöidysti asiakkaita valmistavan teollisuuden piiristä. Tapaamisia on nyt järjestetty lähes 300. Niistä noin 30 on johtanut jatkoneuvotteluihin. Seuraava digikumppanuus­hankkeen ohjelma on nimeltään eHealth, ja se alkaa tänä vuonna.

“Saksan talousministeriön tuella tuomme vuosittain saksalaisia delegaatioita Suomeen tutustumaan suomalaiseen osaamiseen. Seuraavan puolen vuoden aikana tutustutamme saksalaiset yritykset suomalaisiin älykkäisiin sähköverkkoihin ja nykytaiteeseen”, Halonen kertoo.

Halosen mukaan suomalaiset yritykset ovat entistä kiinnostuneimpia Saksan markkinoista vuodenvaihteen tiedustelujen perusteella. Saksalaiset yritykset ovat myös suuria vaikuttajia ja työllistäjiä Suomessa. Esimerkkeinä voi mainita seuraavat: Lidl, Bayer Nordic ja Meyer Turun telakka. Saksalainen autoteollisuus on myös pitkään ollut Valmet Automotiven merkittävä asiakas ja työllistäjä.

Saksan markkinoiden tuomia liiketoimintamahdollisuuksia ja kauppakamariverkoston tarjoamia palveluita käsitellään laajemmin 14.3.2018 Helsingissä Eurooppa-salissa järjestettävässä seminaarissa ”Business Opportunities in Germany – and Beyond”.
Seminaari on maksuton. Se järjestetään yhteistyössä Enterprise Europe Networkin, Keskuskauppakamarin ja Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin kanssa.