Hallitusten vähäinen uusiutuvuus on pk-yritysten ongelma

Matti Alahuhta puhuu asiaa rohkaistessaan pk-yrityksiä ottamaan hallitustyöstä hyödyn irti (KL 8.3.). Rohkaisua tarvitaan, sillä pk-yritykset antavat hallitusten ulkopuolisille jäsenille korkean arvosanan.

Kuitenkin pk-yrityksiä riivaa hallitusten vähäinen vaihtuvuus, vaikka hallituskokoonpanot eivät välttämättä ole täydessä iskussa tulevien haasteiden kannalta.

Kauppakamareiden helmikuussa 2017 tekemään pk-hallitusbarometriin vastasi 1 200 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Selvä enemmistö vastaajista, 77 prosenttia, oli kyselyssä hyvin tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen ulkopuolisiin hallituksen jäseniin. Ongelmana on kuitenkin jäsenistön vähäinen vaihtuvuus. Vain 16 prosenttia vastaajista piti hallituksen jäsenistön vaihtuvuutta riittävänä.

Hallituksissa näyttää olevan selkeä tarve lisätä vaihtuvuutta, sillä alle kolmannes vastanneista yritysjohtajista piti hallituksen osaamista riittävänä yrityksen tulevien haasteiden kannalta, esimerkiksi kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen näkökulmasta.

Vaihtuvuuden lisäämisen tarvetta korostaa vielä se, että vain runsas kolmannes yritysjohtajista oli sitä mieltä, että kaikki hallituksen jäsenet panostavat ja osallistuvat riittävästi hallitustyöhön. Hallituksissa siis näyttää olevan vapaamatkustajia.

Keskeiseksi on nostettava hallitustyön arviointi, jossa selvitetään hallituskokoonpanoon tarvittavaa osaamista ja siten edistetään uusiutumista. Myös hallitustyöhön perehtyminen esimerkiksi kauppakamarien Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksissa voi nostaa työn tasoa.

Käynnissä olevasta teknologisesta murroksesta voittajana selviytyminen edellyttää monipuolista ja aktiivista hallituskokoonpanoa sekä tehokasta hallitustyöskentelyä. Niihin kannattaa yritysten panostaa.

Leena Linnainmaa
Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Kirjoitus on julkaistu alun perin Kauppalehden Debatti-palstalla 19.3.