IPR-kiertueelta käytännönläheistä tietoa pk-yrityksille

Keskuskauppakamari oli jälleen mukana ympäri Suomen kiertävällä IPR-kiertueella yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Elinkeinoelämän Keskusliiton, Suomen Yrittäjien, Viestintäviraston, Business Finlandin ja ELY-keskuksen kanssa. Torstaina 11.10. kiertue rantautui Tampereelle.

Lyhenne IPR tulee sanoista ”Intellectual Property Rights” eli aineettomat oikeudet. Kiertueen tarkoituksena on tarjota tietoiskuja aineettomista oikeuksista ja siitä, miten yritys voi hyödyntää niitä omien tuotteidensa ja palveluidensa suojaamisessa ja puolustamisessa. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia.

Kiertueella tarjotaan tietoa siitä, miten IPR:iä hankitaan ja puolustetaan sekä mikä merkitys niillä voi olla yrityksen liiketoiminnalle. Tilaisuuksissa käsitellään sekä tekijän- että teollisoikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä ja malleja. Myös uuden liikesalaisuuslain, joka tuli voimaan 15.8.2018, perussisältö käytiin läpi. Ajatuksena on tuoda eri oikeudet ja niiden ominaispiirteet esiin monipuolisesti ja konkreettisesti. Käytännönläheisyydestä pitävät osaltaan huolen tilaisuuksiin osallistuvat yritykset.

Tampereen tilaisuudessa HappyOrNot Oy:n COO Sami Hero kertoi yrityksessään toteutetusta suojauksesta. Yritys tunnetaan innovatiivisista palautehymiöistä, joita löytyy esimerkiksi lentoasemilta ja stadioneilta. Yhtiön tuotteet ja palvelut kohdistuvat asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden mittaukseen sekä raportointiin. Niihin liittyvät oikeudet on pyritty suojaamaan yhtiölle relevanteilla markkinoilla. Yhtiö toimii kansainvälisesti ja on luonut edelläkävijänä kokonaan oman markkinansa.

Sami Hero totesi tilaisuudessa, että IPR:ien suojaus kannattaa hoitaa huolella jo yrityksen alkutaipaleella. Vuonna 2009 perustetulla HappyOrNot:lla on sekä myönnettyjä patentteja että patenttihakemuksia ja tavaramerkkejä. Yhtiö hyödyntää toiminnassaan myös lisensointia. Heron mukaan kyse ei kuitenkaan ole pelkästään omien oikeuksien suojaamisesta ja puolustamisesta, sillä myös rahoituksen hankkiminen voi olla kiinni yrityksen IPR-salkusta.

HappyOrNot toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi myös Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla ja sillä on yli sadan yrityksen jälleenmyyntiverkosto. Näyttävä referenssitausta eri toimialoilta sekä useilta kansainvälisesti toimivilta asiakkailta antaa yritykselle hyvän pohjan laajentua jatkossakin.

IPR-kiertue on erityisesti suunnattu startup- ja pk-yrityksille, mutta osallistua voi kuka vain, ja tilaisuuden annista on hyötyä kaikille asiasta kiinnostuneille. Immateriaalioikeuksien merkitys on kasvanut kaikenkokoisten yritysten liiketoiminnassa. IPR:ien tuntemisen ja tunnistamisen tärkeys, kuten myös taito sopia niiden käytöstä, korostuvat tämän päivän monimutkaisissa ja globaaleissa liiketoimintaympäristöissä. Myös opiskelijat ovat tervetulleita tilaisuuksiin, sillä heidän joukostaan voi löytyä uusia, tulevia yrittäjiä, joille tieto on tarpeen.

IPR-kiertue järjestetään seuraavan kerran Helsingissä keväällä 2019. Seuraa Keskuskauppakamarin nettisivujen tapahtumasivua