Kuvat

Viimeisimmät artikkelit

Logistiikkakustannusten nousu vähentää työvoiman liikkuvuutta

Koko maan kattavassa Alueiden kilpailukyky 2016-selvityksessä yritykset toivoivat erityisesti liikenteeltä perittävien verojen ja maksujen vähentämistä. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys sisältää kuitenkin useita kohtia, jotka nostavat yritysten logistiikkakuluja ja työntekijöiden

Liikenneyhteydet yritysten tärkein resepti aluekehittämiseen

Liikenneyhteyksien ja työvoiman tarjonta ja kehittäminen ovat yritysten mielestä tärkeimpiä keinoja, joilla aluekehitystä voidaan edistää. Yritykset tarvitsevat nykyistä sujuvampia liikenneväyliä ja ratkaisuja työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi. Keskuskauppakamarin Alueiden

Talousarvioesitys nostaa yritysten logistiikkakustannuksia

Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys sisältää useita kohtia, jotka toteutuessaan nostavat yritysten logistiikkakuluja ja työntekijöiden työmatkakuluja. Kulujen nousu vähentää työvoiman liikkuvuutta ja heikentää yritysten kilpailukykyä. Liikkumisen kustannuksia nostamalla estetään

Onko liikennekaaresta maailman parhaaksi systeemiksi?

Hallituksen ensimmäinen liikennekaaripaketti on vihdoin pääsemässä maaliin. Lopputulokseen voi olla tyytyväinen, sillä lainsäädäntökokonaisuudessa huomioitiin sekä elinkeinoelämän kannustus uusiin toimintamalleihin että paketin joihinkin osiin osoitettu kritiikki. Liikenteen

Kalliimmat kotimaanlennot heikentävät kilpailukykyä

Trafin ja EU-komission kaavailemat maksukorotukset kotimaan lentoliikenteelle heikentäisivät Suomen elinkeinoelämän ja eri alueiden kilpailukykyä. Eduskunnan on huomioitava kalliimpien lentomatkojen kokonaisvaikutukset sekä kuluttajien että yritysten kannalta.   Lentoliikenteessä

Yritysten näkemykset painottuneet hyvin liikennerahojen jaossa

Pitkään jatkunut niukkuus liikenteen määrärahoissa heijastuu edelleen koko liikenneverkkoon. Tiestön osalta korjattavaa on syntynyt pitkään nopeammin kuin ehditään korjata. Vuosina 2014–2015 kaikkien huonokuntoisten tai erittäin huonokuntoisten päällystettyjen tiekilometrien määrä