Rikkidirektiivin kompensaatiotoimia on jatkettava

Vuoden vaihteessa julkaistun kansallisen logistiikkaselvityksen mukaan suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat pitkällä aikavälillä kasvaneet. Yritysten logistiikkakustannusten nouseva trendi pitää kääntää. Tämä on mahdollista vain, jos viranomaismaksuissa ja veroissa

Mitä muutoksia liikennekaari tuo liikennetoimijoille?

Hallituksen ensimmäinen liikennekaaripaketti on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Liikennekaaressa liikenne nähdään palveluna ja matkaketju palvelukokonaisuutena. Asiakaslähtöisellä ajattelulla ja mahdollistavalla sääntelyllä tavoitellaan tehokkuutta liikennejärjestelmään ja kasvua

Logistiikkakustannusten nousu vähentää työvoiman liikkuvuutta

Koko maan kattavassa Alueiden kilpailukyky 2016-selvityksessä yritykset toivoivat erityisesti liikenteeltä perittävien verojen ja maksujen vähentämistä. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys sisältää kuitenkin useita kohtia, jotka nostavat yritysten logistiikkakuluja ja työntekijöiden

Historiallinen päätös lentoliikenteessä

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleiskokouksessa hyväksyttiin lokakuussa päätöslauselma kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoisen päästöjen hyvitysjärjestelmän käyttöönotosta vuonna 2021. Samalla sovittiin järjestelmän keskeisistä periaatteista ja

Liikenneyhteydet yritysten tärkein resepti aluekehittämiseen

Liikenneyhteyksien ja työvoiman tarjonta ja kehittäminen ovat yritysten mielestä tärkeimpiä keinoja, joilla aluekehitystä voidaan edistää. Yritykset tarvitsevat nykyistä sujuvampia liikenneväyliä ja ratkaisuja työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi. Keskuskauppakamarin Alueiden