Hong Kong – a trade hub in its region (an article in Finnish)

Hongkong IIHongkong on kaupan, ta­lou­den, ilmailun ja merenkulun solmukohta. Pilvenpiirtäjien ja puistojen kaupunki on tunnettu modernista liike-elämästään ja perinteitä noudat­ta­vasta kulttuuristaan. Hongkong on portti manner-Kiinaan ja manner-Kiinasta maail­malle. Suomalainen muoti esittäytyi Hong Kong Trade Development Councilin (HKTDC) Hong Kong Fashion Week –muotitapahtumassa 19. – 22.1.2015. Suomi-Hong Kong kauppayhdistys toimii aktiivisesti Suomen ja Hong­kon­gin sekä Etelä-Kiinan välisen kaupan edistämiseksi.  

Hongkong on yksi maailman tiheimmin asutuista alueista, jossa asuu 7,2 miljoonaa ihmistä vain 1 104 neliökilometrin alueella. Hongkongin saari, mantereeseen kuuluva Kowloonin niemimaa ja Kiinaan rajalle ulottuvat uudet territoriot (New Territories) muodostavat Hong­kongin alueen. Hongkong on tunnettu modernista liike-elämästään ja perinteitä noudat­tavasta kulttuuristaan. Pilvenpiirtäjien lisäksi Hongkongista löytää puistoja ja useita mah­dol­li­suuk­sia moni­puo­lisiin kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan harrastuksiin. Tiet, tunnelit ja sillat yhdistävät kau­pungin manner-Kiinaan ja muualle maailmaan. Hongkong on portti ulkomai­sille yrityksille manner-Kiinaan ja kiinalaisille yrityksille maailmanmarkkinoille. Hongkong on kaupan, ta­lou­den, ilmailun ja merenkulun solmukohta.

Hongkong –  vaurastuu ja verkottaa  

Hongkong sijaitsee neljän tunnin lentomatkan päässä Aasian avainmarkkinoista ja viiden tunnin etäisyydellä väestöstä, joka vastaa puolta maailman asukasluvusta. Verotus on alhainen: 16,5 % yritysverotus, 15 % henkilökohtainen verotus, 5 % työnantajan sosiaali­turvamaksut ja 0 % ALV. 18 prosentin varallisuuden kasvu Hongkongissa on voimakkainta Aasian ja Tyynen meren alueella.

Vuoden 2014 marraskuun lopussa muualta kuin manner-Kiinasta saapuvien vierailijoiden määrä oli saavut­tanut 12,4 miljoo­nan ja manner-Kiinasta  42,8 miljoonan tulijan rajan eli  yhteensä 55,2 miljoonaa ihmistä oli käynyt Hongkongissa jo ennen vuoden loppua verrat­tuna 54,3 miljoonaan turistiin vuonna 2013.  84 prosenttia maailman johtavista luksuksen ja muodin vähittäiskauppiaista ja 41 prosenttia kaikista kansain­välisistä vähittäiskaupan tuotemerkeistä on Hongkongissa. Hongkong sain neljänneksi eniten suoria investointeja vuonna 2013 maailmassa Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän jälkeen. InvestHK:n tukemien Start-up –yritysten lukumäärä on kasvanut 77 prosenttia vuodesta 2010.Honkongluonto

Suomalaiset muotisuunnittelijat Hongkongin muotiviikon vetonauloina

Suomalainen muoti esittäytyi Hong Kong Fashion Week –muotitapahtumassa 19. – 22.1.2015. Suomi-Hong  Kong –kauppayhdistyksen projektiin osallistui 10 lahjakasta muotisuunnittelijaa, jotka esittelivät ainutlaatuisia visioitaan ja suomalaista laatua viikon aikana. Muotinäytös, lehdistöaamiainen, messuosasto, laulaja Saara Aallon esitykset ja monet muut tapahtumat kuuluivat suomalaisten ohjelmaan.

Heikkinen
Kauppayhdistyksen varapuheenjohtaja Johanna Heikkinen

Suomi-Hong Kong kauppayhdistyksen tavoitteena oli edistää suomalaisten suunnitte­li­joi­den kansainvälistymistä HKTDC:n palveluja hyö­dyn­täen. Päämääränä oli luoda asiak­kuuk­sia ja hyviä kontakteja liiketoiminnan kehittä­mistä varten. Kymmenen eri tuotenimen yh­teis­­osasto toi volyymiä ja lisäsi vierailijoiden kiinnostusta suomalaisia tuotteita kohtaan. Yhteistyö Suomi-Hong Kong kauppayhdistyksen, Suomen pääkonsulaatin, FinnCham Hong Kongin ja Visit Finlandin kesken auttoi oheisohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. HKTDC mahdollisti verrattain edullisen osal­lis­tumisen messuille.  ”Muutamia ostotilauksia tehtiin jo paikan pää­l­lä. Suomalaiset saivat runsaasti media­näkyvyyttä ja onnistuivat tapaamaan hyviä ostajaehdokkaita”, toteaa Johanna Heikkinen, projektin vetäjä ja Suomi-Hong Kong kauppayhdistyksen varapuheenjohtaja.

Suomi – Hong Kong kauppayhdistys toimii aktiivisesti kaupan edistäjänä

Suomi-Hong Kong kauppayhdistys toimii aktiivisesti Suomen ja Hong Kongin sekä Etelä-Kiinan välisen kaupan edistämiseksi.

HKTDC tukee kauppayhdistyksen toimintaa tarjoamalla monimuotoisia liiketoi­minta­pal­veluja kauppayhdistyksen jäsenyrityksille, oli sitten kysymys messuista, verkostoitumis­tapahtumista, kontakteista tai markkinatiedosta. Kauppayhdistys on maailmanlaajuisen Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide’n jäsen. HKTDC esittäytyy vuosittain Helsingissä pidettävässä tilaisuudessa, jonka yhteydessä vietetään kiinalaista uutta vuotta.

Erkkila Hongkong
Kauppayhdistyksen puheenjohtaja Tomi Erkkilä ja hongkongilaiset toivottavat hyvää uutta vuotta

Hong Kong Europe Forum Helsingissä toukokuussa

Suomi-Hong Kong kauppayhdistys täyttää 30 vuotta vuonna 2015. Yksi juhlavuoden tapahtumista on 22. toukokuuta järjestettävä Hong Kong Europe Forum, joka kokoaa 16 eurooppalaisen Hong Kong-kauppayhdistyksen edustajat Helsinkiin. Kauppayhdistys järjestää samana päivänä myös juhlaseminaarin. Toukokuun tilaisuudet avaavat jälleen kerran mahdollisuuden edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.

Kirjoittaja: Anne Hatanpää, yhteyspäällikkö, Keskuskauppakamari