Investointien luvitus sujuvaksi yhden luukun ja luvan periaatteella

Keskuskauppakamarin hallitusohjelmatavoitteet

Kasvu ja sen myötä hyvinvointi edellyttää, että Suomeen investoidaan. jopa miljardien investoinnit saattavat seisoa lupabyrokratiassa.

Vaikka ongelmat ovat tiedossa, rakentamisen ja investointien lupien sujuvoittaminen ei ole merkittävästi edennyt. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus tarvitsee investointeja. Tavoitteena olisi lupa- ja valitusprosessien yhtenäistäminen, jolloin yksi hanke tarvitsisi yhden luvan. Se karsisi automaattisesti päällekkäiset ja peräkkäiset valitusprosessit sekä viranomaisten keskinäiset valitukset. Sujuva luvitus ja yhden luukun periaate tarvitsevat keskitetyn sähköisen järjestelmän.

Kolme keinoa sujuvoittaa luvitus

Hankkeelle tarvitaan vain yksi kattava lupa

 • luvat käsitellään yhden luukun periaatteella ja hyödynnetään täysimääräisesti LUOVA-virastoa
 • eri lupaprosessit kytketään yhteen ja prosessien päällekkäisyydet karsitaan pois
 • mikäli asiaan liittyy eri viranomaisia, niiden on hoidettava keskinäinen yhteydenpito prosessin aikana
 • maankäyttö- ja rakennuslaki uusitaan yhden luukun ja luvan näkökulmasta ja sovitetaan yhteen ympäristölainsäädännön kanssa
 • hajanainen ympäristösääntely yhtenäistetään yhdeksi laiksi, ympäristökaareksi.

Palvelulupaus

 • lupien käsittelylle annetaan palvelulupaus, joka perustuu laissa säädettyyn maksimikäsittelyaikaan

Valitusprosessit sujuvoitetaan

 • yhden luukun ja luvan periaate poistaa päällekkäiset ja peräkkäiset valitukset
 • valitusoikeuksia rajataan edellyttämällä, että valittajalla on aito intressi asiassa
 • valituksesta peritään tuntuva, mutta ei liiallinen maksu, joka palautetaan, mikäli valitus menestyy
 • valituksen käsittelylle säädetään maksimiaika
 • ilmeisen aiheettomille valituksille tehdään ohituskaista, jossa valitus käsitellään nopeutetussa järjestyksessä tavallista kevyemmässä prosessissa
 • hallintotuomioistuinten resursseja lisätään niin, että laadukkaat ratkaisut kohtuullisessa ajassa ovat mahdollisia

Ratkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä ympäristölainsäädäntöä uudistetaan ja sovitetaan yhteen niin, että yhteen hankkeeseen tarvitaan yksi kattava lupa, johon kuuluu vain yksi valitusprosessi. Lupaprosessin kestolle säädetään enimmäisaika. Hajanainen ympäristölainsäädäntö yhtenäistetään yhdeksi laiksi säätämällä ympäristökaari. Luodaan keskitetty sähköinen järjestelmä yhden luukun ja luvan periaatteen toteuttamiseksi. Rajataan valitusoikeus koskemaan niitä, joilla on aito intressi asiassa. Valitusmaksuja nostetaan ja säädetään korkeampi maksu palautettavaksi, jos valitus menestyy. Hallintotuomioistuimen päätöksenteolle säädetään enimmäisaika. Ilmeisen aiheettomat valitukset käsitellään kiireellisesti yhden ratkaisijan menettelyssä. Hallintotuomioistuinten resurssit selvitetään ja budjetoidaan mahdollisesti tarvittavat kohdennetut resurssilisäykset.

Tavoite: Hankkeelle yksi kattava lupa, ei päällekkäisiä ja rinnakkaisia prosesseja