Kaksi keinoa sujuvoittaa kaupan alan sääntelyä

Keskuskauppakamarin hallitusohjelmatavoitteet

1. Alkoholin myynnin vapauttamista jatketaan maltillisesti

Alkoholilakia muutettiin vuoden 2018 alusta voimaan tulleella lailla vapauttamalla maltillisesti alkoholin myyntiä. Lakimuutoksen yhteydessä esitetyt uhkakuvat eivät ole toteutuneet, vaan esimerkiksi matkustajatuonti ja väkevien alkoholijuomien myynti ovat vähentyneet. Kokemukset osoittavat, että alkoholin myynnin vapauttamista kannattaa jatkaa. Vapautus pitää tehdä maltillisesti vaikutuksia seuraten. Projektin aluksi on syytä tehdä jälkiarviointi vuoden 2018 muutoksesta. Myös anniskelun sekä tila- ja panimomyynnin esteitä tulee selvittää. Alkoholiverotuksella voidaan tasapainottaa kysyntää huomioiden se, ettei verotus johda matkustajatuonnin kasvuun.

Seuraavat askeleet alkoholin myynnin vapauttamisessa

 • miedot alkoholijuomat sallitaan vähittäiskaupan myytäväksi
 • luovutaan alkoholin myynnin kellonaikaa koskevista rajoituksista
 • anniskelun byrokratiaa ­kevennetään
 • tila- ja pienpanimomyynnin esteitä ja byrokratiaa kevennetään

Ratkaisu

Alkoholilainsäädäntöä muutetaan sallimalla vähittäiskaupan myydä mietoja alkoholijuomia (enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia). Myös alkoholin myynnin kellonaikaa koskevista rajoituksista luovutaan. Lakihankkeeseen rakennetaan jälkiarviointi, ja tehdään tarvittaessa ripeitä korjauksia lakiin, mikäli tarvetta ilmenee. Järjestetään kuuleminen anniskelun sekä tila- ja pienpanimomyynnin esteistä ja byrokratiasta, ja tehdään tarvittavat korjaukset lakeihin.

2. Apteekkisääntelyä vapautetaan turvallisesti ja varmistaen lääkkeiden saatavuus

Apteekkisääntely ei vastaa nyky-­yhteiskunnan tarpeita ja tavoitteita. Apteekkisääntelyn vapauttaminen helpottaa asiakkaiden elämää apteekkien sijaintipaikkojen ja aukioloaikojen vastatessa kysyntää ja itsehoitolääkkeiden myyntipaikkojen lisääntyessä. Apteekkien määrän tiukka sääntely tekee uusien apteekkien avaamisen vaikeaksi, vaikka tarvetta ja kysyntää olisikin. Apteekkareiden aloittamat valituskierrokset voivat viivästyttää uuden apteekin avaamista vuosilla, vaikka alueella olisi ilmeinen tarve lisäpalveluihin. Apteekkien aukioloajat eivät kaikilta osin palvele asiakkaita riittävästi. Toisaalta apteekkisääntelyn vapauttamisessa on otettava huomioon kaikkien lääkkeiden saatavuus ja turvallisuus sekä koko maan kattava lääkehuolto. Itsehoitolääkkeitä myydään monessa maassa päivittäistavarakaupassa. Myöskään apteekin omistamismuotoon liittyvät rajoitukset eivät vastaa nykypäivän tarpeita.

Keinot vapauttaa apteekkisääntelyä turvallisesti:

 • apteekkien määrää rajoittavasta tarveharkinnasta luovutaan
 • apteekin omistaminen sallitaan myös yhtiömuotoisesti
 • torjutaan kermankuorintaan perustuva apteekkitoiminta:
  • apteekin lääkevarastolle asetetaan vaatimukset turvaamaan riittävän kattava lääkkeiden saatavuus
  • apteekkia ei saa perustaa vain parhaan katteen tuottavien kysytyimpien lääkkeiden varaan
 • itsehoitolääkkeiden myyntiä vapautetaan vastuullisesti vähittäiskaupalle