Hallinnointikoodi

Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2015 antama uudistettu listayhtiöiden hallinnointikoodi, joka tuli voimaan 1.1.2016.

Hallinnointikoodi 2015 (Corporate Governance)

 

Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2015 (inofficiell översättning)
Finnish Corporate Governance Code 2015 (unofficial translation)

 

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n perustama yhteistyöelin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset. Yhdistys osallistuu itsesääntelynormien laadintaan ja tarvittaessa tulkitsee niitä. Lisätietoja Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla: www.cgfinland.fi