Lunastusmenettelykoulutus 16.-17.9.2020

Lunastusmenettelykoulutus 16.-17.9.2020

Osakeyhtiölain 18 luvun säännöksiin perustuva lunastusprosessi on täysin omanlaisensa välimiesmenettely. Koska kysymys on osakkeiden pakkolunastuksesta, prosessin ja välitystuomion korkea laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja. Lunastusmenettelyn hyvien käytänteiden tunteminen edistää menettelyn joutuisuutta ja laatua.

Osallistu kahtena iltapäivänä järjestettävään koulutukseen ja opi, miten voit vaikuttaa lunastusprosessin ja välitystuomion laadukkuuteen.

Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa prosessin organisointi ja välimiesten prosessinjohto, osakkeen arvonmääritys lunastusmenettelyssä, uskotun miehen yhteydenpito vähemmistöosakkaisiin, esteellisyyskysymykset ja hyvän välitystuomion tunnusmerkit.

Kouluttajina toimivat:
Lunastuslautakunnan puheenjohtaja, professori Ville Pönkä, Helsingin yliopisto
Asianajaja Marko Hentunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Kansliapäällikkö, OTT Pekka Timonen, oikeusministeriö
Professori Kari Hoppu, Aalto-yliopisto
Asianajaja Niina Palaja, Asianajotoimisto Palaja Rintanen & Co Oy

Kenelle: Koulutus sopii asiamiehille, KHT:ille, välimiehille ja välimiestehtävästä kiinnostuneille, uskottuna miehenä toimiville, sijoittajille ja yhtiöoikeusjuristeille.
Aika: Keskiviikko 16.9.2020 klo 14.00 – 19.00 ja torstai 17.9.2020 klo 14.00 – 17.00.
Paikka: Cafe Amandan koulutustila, Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki
Osallistumismaksu: Alennettu hinta kauppakamarin jäsenyritysten edustajille: 950 €
Normaalihinta: 1 200 €
Osallistumismaksuun lisätään alv 24 %.

Kuluton peruutus viimeistään seitsemän vuorokautta ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Jos peruutus tämän jälkeen, veloitamme koko hinnan.  Paikan voi tarvittaessa siirtää toiselle osallistujalle. Tilassa huomioidaan osallistujien turvavälit. Jos 16.-17.9. on edelleen kokoontumisrajoituksia, tilaisuus järjestetään livestreamina.

OHJELMA

KESKIVIIKKO 16.9.2020

13.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

14.00 Tilaisuuden avaus

14.05 Lunastusmenettelystä yleisesti
Lunastuslautakunnan puheenjohtaja, professori Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Käsiteltäviä aiheita

 • lautakunnan puheenjohtajan yleisiä havaintoja lunastusmenettelyistä
 • lunastusmenettelyn normipohja
 • välimiesoikeuden rooli lunastusmenettelyssä
 • lunastustuomion moittiminen OYL:n mukaan

14.35 Prosessin organisointi ja välimiesten prosessinjohto
Asianajaja Marko Hentunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Käsiteltäviä aiheita

 • järjestäytymisistunto
 • prosessiaikataulun laatiminen ja mahdollinen muuttaminen
 • sihteerin käyttäminen
 • välimiesoikeuden prosessipäätökset
 • prekluusiouhan asettaminen
 • menettelyn lopettamispäätös

15.30 Kahvi- ja verkostoitumistauko

16.00 Marko Hentusen esitys jatkuu

17.00 Osakkeen arvonmääritys lunastusmenettelyssä
Kansliapäällikkö, OTT Pekka Timonen, oikeusministeriö

Käsiteltäviä aiheita

 • vakuuden suuruuden määrittäminen
 • mikä on käypä hinta ja milloin sellainen on olemassa
 • substanssiarvo, tuottoarvo ja kassavirtapohjainen arvo
 • hinnan määräytymisen ajankohta
 • edeltävien osto- ja lunastustarjousten merkitys
 • kiinteistöosakeyhtiön arvonmääritys
 • OYL:n korkosäännös
 • hintaa koskevan päätöksen merkitys kulujen ja kuluvastuun kannalta

17.30 Tauko 

17.45 Pekka Timosen esitys jatkuu

18.50 Keskustelua päivän aiheista ja ensimmäisen päivän päätös

Torstai 17.9.2020

13.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

14.00 Lunastuslautakunnan rooli
Lautakunnan puheenjohtaja, professori Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Käsiteltäviä aiheita

 • lautakunnan toimivallan rajat
 • uskotun miehen kriteerit
 • välimiesoikeuden muodostaminen

14.15 Uskotun miehen rooli
Professori Kari Hoppu, Aalto-yliopisto

Käsiteltäviä aiheita

 • uskotun miehen tehtävä ja asema
 • uskotun miehen esteellisyyskysymykset
 • prosessin kulku uskotun miehen näkökulmasta
 • yhteydenpito vähemmistöosakkaisiin
 • vakuuden hallinta ja säilyttäminen
 • palkkio ja kulukorvaus
 • toimenpiteitä koskevan selonteon rekisteröinti kaupparekisteriin

15.15 Kahvi- ja verkostoitumistauko

15.45 Esteellisyyskysymyksistä välimiesmenettelyssä
Asianajaja Niina Palaja, Asianajotoimisto Palaja Rintanen & Co Oy

Käsiteltäviä aiheita

 • normipohja
 • välimiehen esteellisyyskysymykset
 • tyypillisimmät esteellisyysväitetyypit, esimerkkitapaus
 • International Bar Associationin (IBA) ohjeiden merkitys
 • välitystuomion moittiminen esteellisyysperusteella

16.10 Hyvän välitystuomion tunnusmerkit
Lunastuslautakunnan puheenjohtaja, professori Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Käsiteltäviä aiheita

 • käsittelyratkaisut
 • näytön arviointi
 • miten kirjoitan tuomiolauselman
 • kulukysymykset
 • palkkion perusteleminen
 • muutoksenhakuohjaus

16.50 Keskustelua päivän aiheista ja koulutuksen päätös

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Osallistumismaksu: Alennettu hinta kauppakamarin jäsenyritysten edustajille: 950 € Normaalihinta: 1 200 €

Osallistumismaksuun lisätään alv 24 %. Kuluton peruutus on mahdollinen viimeistään seitsemän vuorokautta ennen ensimmäistä seminaaripäivää. Peruutuksen tapahtuessa tämän jälkeen, veloitetaan koko seminaarin hinta. Paikan voi tarvittaessa siirtää toiselle osallistujalle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja tilaisuudesta: Kirsi Loikas, Keskuskauppakamari p. 0405457451 kirsi.loikas@chamber.fi