Lunastusmenettelykoulutus 27.-28.9.2017

Osakeyhtiölain 18 luvun säännöksiin perustuva lunastusprosessi on täysin omanlaisensa välimiesmenettely. Koska kysymys on osakkeiden pakkolunastuksesta, lunastusprosessin ja -tuomion korkea laatu on ensiarvoisen tärkeää. Menettelyihin osallistuvien onkin syytä tuntea perinpohjaisesti muun muassa menettelyn normipohja, hyvät käytänteet ja esteellisyyden arviointiin vaikuttavat seikat.

Osallistu kaksi iltapäivää kestävään koulutukseen ja opi, miten lunastusprosessin ja -tuomion laatu saadaan hiottua laadukkaaksi!

Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa osakeyhtiölain ja välimiesmenettelylain yhteensovittaminen, vakuuden suuruuden määrittäminen, käyvän hinnan määräytymisen ajankohta, näytön arviointi ja tyypillisimmät esteellisyysväitetyypit.

Kouluttajina toimivat asianajaja Marko Hentunen, lunastuslautakunnan jäsen Ville Pönkä, lunastuslautakunnan puheenjohtaja Pauliina Tenhunen, OTT Pekka Timonen ja OTT Pertti Välimäki.

Kenelle:
Koulutus sopii asiamiehille, KHT:ille, välimiehille ja välimiestehtävästä kiinnostuneille, uskottuna miehenä toimiville, sijoittajille sekä yhtiöoikeusjuristeille.

Seminaarin puheenjohtajana toimii Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan puheenjohtaja Pauliina Tenhunen.

Tilaisuuden yhteyshenkilö: Kirsi Loikas
kirsi.loikas@chamber.fi p. 040 5457451


Aika:

27.–28.9.2017, kello 15–19

Paikka:

Hotelli Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Osallistumismaksu:

Kauppakamarin jäsen: 950 €
Muut: 1 200 €
Maksuun lisätään alv 24 %.

 

ILMOITTAUDU

Paikkoja on rajoitetusti!

 

Ohjelma

Keskiviikko 27.9.2017 kello 15.00–19.00

 

15.00–15.05 Tilaisuuden avaus
Lunastuslautakunnan pääsihteeri Paula Paloranta, Keskuskauppakamari

15.05–16.15 Lunastusmenettelystä yleisesti
Käsiteltäviä aiheita muun muassa

 • lunastusmenettelyn normipohja
 • sopimusperusteisen ja osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn erot
 • välimiesoikeuden rooli
 • uskotun miehen tehtävä ja asema
 • osakeyhtiölain ja välimiesmenettelylain yhteensovittaminen
 • lunastustuomion moittiminen osakeyhtiölain mukaan

Lunastuslautakunnan jäsen, OTT, varadekaani Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

16.15–16.45 Kahvi- ja verkostoitumistauko

16.45–17.00 Lunastuslautakunnan toiminta
Käsiteltäviä asioita muun muassa

 • pakkolunastuksen merkitys prosessissa
 • osakkeenomistajien kuulemisvelvollisuus
 • välimiesoikeuden valinta
 • milloin uskottua miestä ei tarvita

Lunastuslautakunnan puheenjohtaja, asianajaja Pauliina Tenhunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman

17.00–17.45 Prosessin organisointi ja välimiesten prosessin johto
Käsiteltäviä aiheita muun muassa

 • vireilletulon ajankohta
 • kuka on aktiivinen osakkeenomistaja
 • järjestäytymisistunto
 • prosessiaikataulun laatiminen ja muuttaminen
 • sihteerin käyttäminen
 • välimiesoikeuden prosessipäätökset
 • prekluusiouhan asettaminen
 • menettelyn lopettamispäätös

Asianajaja Marko Hentunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman

17.45–18.00 Tauko

18.00–19.00 Prosessin organisointiin ja prosessin johtoon liittyvien kysymysten käsittely jatkuu

 

Torstai 28.9.2017 kello 15.00–19.00

 

15.00–16.00 Lunastusmenettelyn osakeyhtiöoikeudellinen näkökulma
Käsiteltäviä aiheita muun muassa

 • vakuuden suuruuden määrittäminen
 • mikä on käypä hinta ja milloin sellainen on olemassa
 • substanssiarvo, tuottoarvo ja kassavirtapohjainen arvo
 • hinnan määräytymisen ajankohta
 • edeltävien osto- ja lunastustarjousten merkitys
 • osakeyhtiölain korkosäännös
 • hintaa koskevan päätöksen merkitys kulujen ja kuluvastuun kannalta
 • sulautumiseen liittyvät erityiskysymykset

Osastopäällikkö, OTT Pekka Timonen, Työ- ja elinkeinoministeriö

16.00–16.30 Kahvi- ja verkostoitumistauko

16.30–17.30 Osakeyhtiöoikeudellisten kysymysten käsittely jatkuu

17.30–18.00 Hyvän välitystuomion tunnusmerkit
Käsiteltäviä asioita muun muassa

 • käsittelyratkaisut
 • näytön arviointi
 • mitä tuomiolauselmaan
 • kulukysymykset
 • palkkion perusteleminen
 • muutoksenhakuohjaus

Lunastuslautakunnan jäsen, OTT, varadekaani Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

18.00–18.10 Tauko

18.10–19.00 Esteellisyyskysymykset välimiesmenettelyssä
Käsiteltäviä asioita muun muassa

 • normipohja
 • välimiehen esteellisyyskysymykset
 • uskotun miehen esteellisyyskysymykset
 • tyypillisimmät esteellisyysväitetyypit
 • International Bar Associationin ohjeiden merkitys
 • välitystuomion moittiminen esteellisyysperusteella

Oikeusneuvos, OTT Pertti Välimäki

ILMOITTAUDU

 

 Pidätämme oikeuden muutoksiin.