Välimieskoulu 2020

Välimieskoulun (Finnish Arbitration Academy) kuudes vuosikurssi järjestetään syksyllä 2020.

Miksi?
Tehokas ja luotettava riidanratkaisu ja oikeussuoja ovat tärkeitä yrityksille ja yksityisille ihmisille. Välimiesmenettely on nopea, kustannustehokas, asiantunteva ja luottamuksellinen vaihtoehto riitojen ratkaisemiseen. Välimiesmenettely toimii sitä tehokkaammin, mitä paremmin asianosaiset, asiamiehet ja välimiehet tuntevat välimiesmenettelyn ja sovellettavat säännöt. Koulutus palvelee siten paitsi osallistujia, viime kädessä myös välimiesmenettelyn käyttäjiä eli asianosaisia. Se edistää suomalaisen välimiesmenettelyn kilpailukykyä ja kansainvälistymistä.

Mitä?
Välimieskoulu koostuu kuudesta koulutuskerrasta (kaksi koko päivän kestävää koulutusta ja neljä iltapäivätilaisuutta). Alustusten lisäksi aikaa on varattu keskusteluille ja verkostoitumiselle.

Välimieskoulussa perehdytään FAI:n välimiesmenettelysääntöihin ja välimieslautakunnan tapauskäytäntöön, välimiesmenettelyn normipohjaan ja keskeisiin periaatteisiin, välimiesprosessin keskeisiin elementteihin, välityssopimusten ja välitystuomioiden laadintaan, tuomioistuinmenettelyn ja välimiesmenettelyn liittymäkohtiin, oman välimiesmenettelypraktiikan kehittämiseen, asianajoon välimiesmenettelyssä sekä kansallisen ja kansainvälisen välimiesmenettelyn eroihin.

Välimieskoulussa hyödynnetään koulutuskertojen tukena digitaalista Howspace-oppimisalustaa. Oppimisalusta auttaa välimieskouluun valmistautumisessa ja oppimateriaalin hallinnassa, tarjoaa joustavan viestintäkanavan osallistujille ja toimii välimieskoulun tapahtumakalenterina.

Kenelle?
Välimieskoulu on suunnattu asianajajille, tuomareille, oikeustieteen tutkijoille ja muille lakimiehille, jotka toimivat tai haluavat toimia asiamiehenä välimiesmenettelyssä tai välimiehenä. Koulutukseen valitaan noin 30 osallistujaa hakemusten perusteella.

Aika: 6.10.2020 – 19.11.2020
Paikka: Helsinki
Hakuaika: 20.5. – 16.6.2020
Valinnoista ilmoitetaan 30.6.2020 mennessä.
Välimieskoulun hinta: 2 250 € + alv 24 %
Tilassa huomioidaan osallistujien turvavälit. Jos 6.10. on edelleen kokoontumisrajoituksia, tilaisuus järjestetään livestreamina.

Katso ohjelma tästä.
Hae tästä.

Lisätietoja: Kirsi Loikas, kirsi.loikas@chamber.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.