1. Koulutuskerta 6.2.2017 klo 9:00 – 16:30

I. Ohjelman ja osallistujien esittely; välimieslautakunnan toiminnan esittely

Luennoitsija:
Heidi Merikalla-Teir, pääsihteeri, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

II. Välimiesmenettelyn normipohja ja yleiset periaatteet

Käsiteltäviä aiheita mm.:

 • välimiesmenettelylain, välimieslautakunnan sääntöjen, välityssopimuksen määräysten ym. hierarkia
 • osapuolten autonomian vaikutus
 • UNCITRALin mallilain ja New Yorkin konvention merkitys Suomessa käytävän välimiesmenettelyn kannalta
 • kansainvälisen asianajajaliiton IBA:n todistelua-, esteellisyyttä- ym. asioita käsittelevien suuntaviivojen ja periaatteiden merkitys
 • muut välimiesmenettelyn yleiset periaatteet

Luennoitsija:
Mika Hemmo, professori, oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto

III. Välityssopimus – tulkinta, laadinta ja sudenkuoppien välttäminen

Käsiteltäviä aiheita mm.:

 • välityssopimuksen muotovaatimukset
 • millaiset riidat ovat välityskelpoisia?
 • välityssopimuksen soveltamisala
 • välityssopimuksen sitovuus suhteessa ei-allekirjoittajaosapuoliin
 • välimiesoikeuden aineellista toimivaltaa rajoittavat välityssopimukset
 • milloin välityssopimusta voidaan kohtuullistaa?
 • separabiliteettioppi ja kompetenssi-kompetenssi
 • välityslausekkeen laadinta – drafting techniques & “sudenkuoppien” välttäminen

Luennoitsija:
Petra Kiurunen, osakas, Lindfors & Co, varapuheenjohtaja, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

IV. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen prosessi: Menettely ennen välimiesoikeuden muodostamista

Käsiteltäviä aiheita mm.:

 • välimiesmenettelyn käynnistäminen
 • välimieslautakunnan toimivallan määräytyminen
 • välimiesten nimeäminen ja vahvistaminen

Luennoitsija:
Mika Savola, osakas, Hannes Snellman; puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta