3. Koulutuskerta 20.3.2017 kello 15:00 – 19:00

VI. Menettelystä välimiesoikeudessa, osa 2/2

Käsiteltäviä aiheita mm.:

 1. Todistelu välimiesoikeudessa
 • kirjalliset todisteet (ml. editiokysymykset)
 • henkilötodistajat ja suullisen käsittelyn järjestäminen (ml. pää-, vasta- ja uudelleenkuulustelun käytännön toteuttaminen)
 • asiantuntijatodistelu
 • katselmus
 1. Välimiesten määrättävissä olevat turvaamistoimet
 1. Loppulausunnot ja oikeudenkäyntikulut
 • suulliset vs. kirjalliset loppulausunnot
 • mahdollisuus vastapuolen loppulausunnon kommentointiin
 • oikeudenkäyntikuluvaatimusten erittely ja kommentointi
 1. Menettelyn julistaminen päättyneeksi

Luennoitsijat:
Petra Kiurunen, osakas, Lindfors & Co; varapuheenjohtaja, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta
Petri Taivalkoski, osakas, Roschier; jäsen, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta