6. Koulutuskerta 8.5.2017 klo 15:00 – 19:00

IX. Välimiesmenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn liitynnöistä; FAI-sovittelun lähtökohdista ja liitynnöistä välimiesmenettelyyn

Käsiteltäviä aiheita mm.:

  1. Välimiesmenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn liitynnöistä (Tarja Honkanen)
  • tuomioistuimen toimenpiteet välimiesmenettelyn aikana (turvaamistoimet, todistajien kuuleminen, asiakirjojen esittäminen, jne.)
  • tuomioistuinmenettelyt välimiesmenettelyn jälkeen (välitystuomion täytäntöönpano, kumoamis- ja mitättömyyskanteet, jne.)
  1. FAI-sovittelun lähtökohdista ja liitynnöistä välimiesmenettelyyn (Petri Taivalkoski)
  • sovittelusopimus / -lauseke
  • fasilitatiivinen vs. evaluatiivinen sovittelu
  • asianosaisautonomia ja sen rajat
  • sovittelun suhde välimiesmenettelyyn
  • sovinnon vahvistaminen välitystuomiolla
  • luottamuksellisuus ja vetoamiskielto

Luennoitsijat:
Tarja Honkanen, osastonjohtaja, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus
Petri Taivalkoski, osakas, Roschier; jäsen, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta