Tavoitteet

Kauppakamariryhmän yhteisiä edunvalvonnallisia tavoitteita ovat virtaviivainen verotus, selkeä säädösympäristö, julkisen sektorin reformi, sujuva liikenne, vastuullinen yritystoiminta – yritysvastuullinen yhteiskunta, osaavan työvoiman saatavuus ja digitalisaation edistäminen.

Keskuskauppakamarin toiminta-alueet:

 • Parannamme yritysten toimintaedellytyksiä. Verotuslainsäädäntö ja sujuvat liikenneyhteydet ovat tärkeimpiä yritysten toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Näiden parissa työskentelemme valtakunnan laajuudelta.
 • Edistämme elinkeinoelämän itsesääntelyä. Varmistamme, että yritykset toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Lisäksi annamme lausuntoja yritysten menettelyn hyvän liiketavan mukaisuudesta.
 • Edistämme naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin
 • Luomme yhteyksiä. Koordinoimme kauppakamarien toimintaa Suomessa, ja kansainvälinen FinnCham-verkostomme ulottuu maailman joka kolkkaan.
 • Palkitsemme osaavia tekijöitä. Myönnämme ansiomerkkejä merkittävän työuran tehneille.
 • Myönnämme vientiä varten tarvittavia ulkomaankaupan asiakirjoja.
 • Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluja elinkeinoelämän tarpeisiin kuten tavarantarkastukseen sekä kiinteistöarviointiin. Hae asiantuntijaa.
 • Tarjoamme välimiesmenettelyä yritysten välisten riita-asioiden ratkaisuun. Se on nopea, kustannustehokas ja kustannustehokas vaihtoehto liike-elämässä syntyneiden riitojen ratkaisemiseksi.
 • Järjestämme kiinteistöalan LKV- ja LVV-tutkinnot ja pidämme asiantuntemusta ajan tasalla.
 • Järjestämme koulutusta, tapahtumia ja tilaisuuksia sidosryhmillemme.
 • Tuotetunnistamiseen ja päivittäistavarakaupan Synkka Tuotetietopankkiin liittyvissä asioissa voit kääntyä tytäryhtiömme GS1:n puoleen.