Valiokunnat

Keskuskauppakamarin valiokunnissa vaikutetaan lainsäädäntöön kansallisella tasolla ja tehdään elinkeinoelämälle tärkeitä aloitteita sekä päätöksiä.

Kauppakamarien valiokuntiin kuuluvat jäsenyrityksien asiantuntijat. Kauppakamaritoimintaan sitoutuneet luottamushenkilöt ovat keskeisiä vaikuttajia edunvalvonnassa. Kauppakamarit välittävät elinkeinoelämän näkemyksiä talousalueensa kunnille ja valtion viranomaisille. Kauppakamarijärjestön voima on edunvalvonnan monipuolisuus ja asiantuntemus.