Arvot

Kauppakamariryhmän yhteisiä arvoja ovat tuloksellisuus, luotettavuus, osaaminen ja yhteistyö.

Tuloksellisuus

• Toimivassa markkinataloudessa ja kilpailukykyisessä kansantaloudessa yrityksiltä vaaditaan tehokkuutta. Yritykset odottavat myös julkisen sektorin toimivan kustannustehokkaasti.
• Kauppakamarit toimivat lähellä jäsenyrityksiä asiakaslähtöisesti ja ammattimaisesti.

Luotettavuus

• Suomalaisen yhteiskunnan avoimuus ja ennakoitavuus tuovat yrityksille kilpailuetua globaalissa taloudessa.
• Kauppakamarit hoitavat kaikki tehtävänsä laadukkaasti ja luotettavasti.

Osaaminen

• Osaaminen luo perustan menestyvälle yritystoiminnalle ja talouden kilpailukyvylle.
• Kauppakamariryhmän osaaminen perustuu henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukseen sekä verkostomaiseen toimintatapaan. Kauppakamarit kehittävät määrätietoisesti osaamistaan ja uudistavat toimintatapojaan.

Yhteistyö

• Elinkeinoelämän hyvät yhteistyöverkostot sekä kotimaassa että kansainvälisesti tarjoavat edellytykset yritysten menestymiselle.
• Kauppakamarit toimivat laaja-alaisena verkostona jäsenilleen ja ovat avoin ja yhteistyöhakuinen kumppani sidosryhmilleen. Kauppakamariryhmän yhteistyö on tiivistä ja tavoitteellista.